«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Legea Economiei Sociale a intrat in linie dreapta pentru adoptare la Camera Deputatilor

Postata in: Noutati legislative
Data: 2014-09-03

 

 

 

Proiectul Legii Economiei Sociale inregistrat de Guvern la Parlament de la sfarsitul anului trecut este in aceste zile pe agenda Camerei Deputatilor, mai precis a urmatoarelor Comisii: 

1. Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare

2. Comisia pentru industrii si servicii 

3. Comisia pentru munca si protectie sociala 

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link

Coalitia pentru Economia Sociala initiata de IES si RISE inca de la primele dezbateri publice ale legii elaborate de Ministerul Muncii, a grupat ONGuri (asociatii, fundatii si federatii ale acestora), case de ajutor reciproc ale pensionarilor si salariatilor prin uniunile si federatiile acestora, cooperative de consum prin Centrocoop, patronate, asociatii si cooperative agricole prin federatia acestora co-semnatare, care au propus o serie de amendamente – lista semnatarilor acestor amendamente o puteti gasi la acest link

Legea a trecut in luna Iunie de Senat in forma propusa de Guvern – nici unul din amendamentele sectorului nefiind adoptate. 

Coalitia a lucrat in continuare in tot acest rastimp asupra amendamentelor pe care le-a imbunatatatit si simplificat, dupa serii de dezbateri in sector si cu autoritatile. Amendamentele – pe  care le puteti citi la acest link - au fost inaintate din Iunie 2014 Ministrului Muncii, Presedintelui Camerei si transmise Comisiei pentru Industrii in pregatirea acestor dezbateri din Camera. 

Amendamentele simplificate propuse de Coalitia pentru economia sociala vizeaza urmatoarele:

1. Necesitatea unei definitii clare si incluzive pentru toate entitatile economiei sociale care se conformeaza unui set de principii si criterii definitorii ale acesteia. Astfel, economia sociala este un sector mai larg, care include intreprinderile sociale si intreprinderile sociale de insertie, aceasta din urma fiind o intreprindere sociala, parte a economiei sociale. Economia sociala nu include doar initiative care genereaza insertie, ocupare, ci si initiative care la randul lor pot genera locuri de munca sau ocupare pe cont propriu, dar au ca scop incluziunea sociala in sens larg, incluziunea financiara, dezvoltarea durabila, intrajutorarea financiara si economica prin intermediul cooperativelor, etc.

2. Pentru a reda cu claritate domeniul de reglementare asa cum a fost prezentat anterior, respectiv recunoasterea, promovarea si sustinerea prin masuri de sprijin concrete a dezvoltarii sectorului economiei sociale in ansamblul sau (ca raspuns la Avizul Consiliului Legislativ, punctul 3), si pentru a asigura conformitatea cu obiectul de reglementare asa dupa cum reiese el din textul legii, propunem modificarea structurii legii astfel:

3. Este necesar de a nu exclude din cadrul general al economiei sociale persoane juridice existente care corespund in totalitate definitiei economiei sociale si principiilor economiei sociale, si raspund obiectivelor de incluziune sociala si ocupare (cooperativele si societatile agricole, obstile si alte forme de proprietate traditionala asupra pasunilor si padurilor). La nivel european majoritarea reglementarilor definesc ecoonomia sociala prin entitatile care o compun, de aceea este necesar ca lista entitatilor sa se regaseasca la capitolul „Dispozitiile generale” si nu la capitolul „Intreprinderea sociala’’. Intreprinderile sociale vor fi numai o parte din entitatile de economie sociala si anume acelea care cumuleaza scopul social cu activitatile economice, vor indeplini criteriile specifice enuntate de lege si vor fi atestate de catre autoritatile competente, toate, atat cele atestate cat si cele neatestate facand parte din economia sociala. Propunem redenumirea „atestatului in economie sociala” in „atestat de intreprindere sociala” pentru consecventa si claritatea textului.

4. Alte forme juridice decat cele mentionate explicit in actualul proiect de lege (de ex. societatile comerciale) sau noi forme de economie sociala (de ex. fondurile mutuale de asigurari care exista in majoritatea statelor membre UE a caror definire legala in Romania ar necesita modificarea legislatiei din domeniul asigurarilor) vor putea beneficia de prevederile legii pe baza atestatului de «intreprindere sociala» sau vor face obiectul unei reglementari ulterioare specifice cu conditia stricta a respectarii cumulative a principiilor si criteriilor economiei sociale.

5. Este necesara o definire a intreprinderilor sociale si a celor sociale de insertie, aceasta lege avand rolul de a reglementa regimul juridic al acestora. Propunem introducerea de criterii specifice care sa asigure precizia necesara pentru administrarea atestatului de catre autoritatile responsabile si sa permita delimitarea clara a organizatiilor care corespund acestui statut de cele reglementate prin alte acte normative. Aceste criterii operationalizeaza principiile enuntate ale economiei sociale si scopul social al acestor intreprinderi si vor sta la baza acordarii atestatului de intreprindere sociala / marcii de intreprindere sociala de insertie si a masurilor de sprijin specifice de care ar putea beneficia, inclusiv din fonduri europene.

Criterii pentru intreprinderile sociale:

a) actioneaza in scop social si/ sau in interesul general al comunitatii 

b) aloca minim 90 % din profitul realizat scopului social si rezervei statutare

c) se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale; 

d) aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand nivele de salarizare echitabile.

6. Sustinem importanta constituirii unei Comisii Nationale pentru Economia Sociala (CNES), ca organism de colaborare si coordonare in domeniul economiei sociale, cu scopul de a contribui la dezvoltarea economiei sociale prin promovarea si sprijinirea entitatilor din economia sociala, cu o reprezentare paritara, compusa din 12 membri si condusa de un presedinte. Comisia va avea in componenta cate un reprezentant cu putere de decizie din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Justitiei, Ministerului Administratiei si Internelor si 6 reprezentanti ai entitatilor economiei sociale reprezentative la nivel national. Experienta dialogului cu autoritatile publice din ultimii ani a demonstrat clar necesitatea unui astfel de organism de dialog structurat permanent. Este de asemenea de avut in vedere modalitatea de reprezentare a economiei sociale in Consiliul Economic si Social.

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile