«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

AMENDAMENTELE MINISTERULUI MUNCII LA PROPRIUL PROIECT DE LEGE PRIVIND ECONOMIA SOCIALA EXCLUD TOCMAI FORMELE DE ORGANIZARE SPECIFICE ECONOMIEI SOCIALE DIN ROMANIA!

Postata in: Noutati legislative
Data: 2015-02-04

 


AMENDAMENTELE MINISTERULUI MUNCII LA PROPRIUL PROIECT DE LEGE PRIVIND ECONOMIA SOCIALA EXCLUD TOCMAI FORMELE DE ORGANIZARE SPECIFICE ECONOMIEI SOCIALE DIN ROMANIA!

Coalitia pentru Economie Sociala RESPINGE amendamentele Ministerului Muncii la propriul proiect de lege privind economia sociala care risca sa denatureze conceptul de economie sociala si, in loc de masuri de promovare a sectorului, creaza cadrul pentru deturnarea fondurilor europene dedicate sectorului catre SOCIETATI COMERCIALE create special pentru acest scop!

Proiectul de lege privind economia sociala propus de Guvern in decembrie 2013(1) se afla in ultima faza a dezbaterilor in Camera Deputatilor, camera decizionala. Coalitia pentru Economie Sociala a transmis in cursul anul 2014 o serie de amendamente de interes general pentru o dezvoltare sanatoasa a acestui sector, amendamente care au fost preluate prin intermediul unui raport preliminar(2) de doua dintre cele trei Comisii ale Camerei Deputatilor sesizate pe fond (Comisia de Industrii si Comisia Economica). Comisia de Munca, ultima comisie care ia in dezbatere proiectul si amendamentele va avea un aport decisiv la forma finala a legii.

In cursul saptamanii trecute Ministerul Muncii a propus Comisiei de Munca o serie de amendamente la propriul sau proiect de lege, amendamente care denatureaza conceptul de economie sociala si o transforma intr-un instrument de deturnare a fondurilor europene dedicate sectorului in favoarea unor societati comerciale create special pentru acest scop (vezi articol 23 alin (7)). Proiectul de lege si amendamentele pot fi consultate la acest link.

Art. 1 MMFPSV propune ca legea sa stabileasca structura si masurile de organizare ale economiei sociale din Romania

Ori, structura acestui sector este definita -  ca in multe alte tari europene - in cei peste 160 de ani de existenta in Romania si ea include chiar de atunci cooperativele si casele de ajutor reciproc si numeroasele initiative sociale private in favoarea saracilor care au inceput cu eforia spitalelor – primele spitale pentru saraci pana astazi cand sectorul economiei sociale, definit conform criteriilor Comisiei Europene (Institutul National de Statistica Raport MSERV 2014 finantat de Comisia Europeana DG Enterprise) adica incluzand asociatii, fundatii, cooperative si case de ajutor reciproc reprezinta 2,7% din PIBul Romaniei. Aceste sector include intreprinderile sociale, adica acea parte a organizatiilor care deruleaza activitate economica.  

Art.2 vizeaza includerea explicita a societatilor comerciale in sfera economiei sociale 

Prin renuntarea la sintagma europeana de «intreprindere sociala» si cea de «intreprindere sociala de insertie» care, in propunerea initiala a Ministerului era posibila pentru mai mult forme juridice dupa cum prevede si Legea intreprinderilor Mici si Mijlocii si introducerea notiunilor de « societate de economie sociala SES» si de « societate de insertie socio-economica » sau « societati economice de insertie SEI »  se limiteaza economia sociala la societatile comerciale. Abrevierea acestora ca SES coincide cu cea utilizata in ultimul apel de proiecte POSDRU pentru economia sociala cu referire la Structuri de economie sociala SES.  

Art.4 Dezvoltarea serviciilor sociale, unul din domeniile de baza ale economiei sociale in Europa, acolo unde acestea se bazeaza pe principiile mutualiste, ale ajutorului reciproc si a generat dezvoltarea cooperativelor sociale este exclusa – vezi eliminare de la art 4.

Amendamentele propuse la articolul 4 prevad ca este suficienta „asumarea unui scop social”, ca o entitate sa fie de economie sociala, or la nivel european economia sociala respecta o serie de principii si criterii sine qua non, unanim recunoscute si adoptate de structurile reprezentative ale acestui sector. Asumarea poate fi pur declarativa/ fictiva daca este lasata la latitudinea oricui. Vezi si Art.8 alin a) si b)

Art.6 Amendamentele prevad ca oricare din societatile comerciale este parte a economiei sociale – art. 6 nou, precum si sectii sau puncte de lucru ale acestora

Legea aduce de fapt modificari la Legea Societatilor comerciale fara ca aceasta modificare sa fie precizata in text. Legea defineste de fapt un nou tip de societate comerciala si anume societatea de economie sociala, transformand Legea economiei sociale in Legea Societatilor comerciale de economie sociala, fapt fara precedent in Europa.  

Art.8 Legea nu precizeaza conditiile de inmatriculare decat pentru societatile comerciale pe care doreste sa le includa in economia sociala (art82 nou). De fapt intreaga lege are ca scop includerea societatilor comerciale in randul economiei sociale si astfel, distrugerea acestui sector in Romania. Codurile CAEN sunt declarate la Registrul comertului: amendamentele MMFPSV exclud asadar Asociatiile si Fundatiile din sfera economiei sociale!

Propunerea de repartizare a profitului brut de la art. 8 alin d, i, ii, iii nu  diferentiaza aceste societati ca finalitate de societatile comerciale din economia conventionala al carei scop este obtinerea de profit,  maximizarea profitului si remunerarea capitalului prin repartizarea de dividende.

Aceste amandamente contravin flagrant spritului si prevederilor Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei (2014-2020) recent lansata de Ministerul Muncii in dezbatere publica, Strategie care prevede Dezvoltarea economiei sociale pentru cresterea oportunitatilor de angajare pentru grupurile vulnerabile ca una din directiile de actiune si sporirea implicarii sectorului ONG in activitati de ES. 

Date fiind toate acestea, solicitam:

- Dlui Prim Ministru Victor Ponta, Guvernului Romaniei si Ministrului Muncii dna. Rovana Plumb retragerea de urgenta a amendamentelor propuse

- Comisiei de Munca a Camerei Deputatilor aprobarea amendamentelor deja adoptate de Comisia de Industrii si Comisia Economica ale Camerei, comisii care au avut in vedere practicile de succes din Romania, legislatia si practica europeana si respingerea amendamentelor propuse de Ministerul Muncii. 

Semnatari:

Reteaua intreprinderilor Sociale de Insertie 

Institutul de Economie Sociala 

Uniunea Nationala a  Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din Romania UNCARS 

FONSS - Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale

Federatia Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor Omenia – Gheorghe Chioaru Presedinte  

Federatia Nationala a Producatorilor din Agricultura, Industria Alimentara si Servicii Conexe din Romania – Federatia Nationala Pro Agro – afiliata la COPA Committee of Professional Agricultural Organisations – COGECA General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union

Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale

Caritas România

Rețeaua SeniorNet

Asociatia CRIES Timisoara

Agentia impreuna 

Centrul de Resurse pentru Participare Publica CeRe

Centras 

World Vision Romania

Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia – CRONO 

Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale 

Fundatia Alaturi de Voi Romania

Centrul Roman de Politici Europene

Fundatia Motivation

Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania ONPHR

Fundatia Alpha Transilvana Targu Mures

Secretariatul Coalitiei: Ancuta Vamesu, ancuta.vamesu@fdsc.ro, 0745131354 si Raluca Ouriaghli raluca.ouriaghli@atelierefarafrontiere.ro, 0748223277.

 

1. Pl-x nr. 335/2014 Proiect de Lege privind economia sociala inaintat de catre Guvern Parlamentului Romaniei si adoptat de catre Senat ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia Romaniei republicata

2. Conform SINTEZA lucrarilor sedintei Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare din zilele de 30 septembrie, 01 si 02 octombrie 2014 

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile