«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Cooperatiile de consum sau mestesugaresti pot fi scutite de la plata impozitului pe cladiri datorat

Postata in: Incluziune financiara
Data: 2015-02-23Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica Proiectul de lege privind Codul fiscal si Proiectul de lege privind Codul de procedura fiscala, in contextul Strategiei fiscal bugetare pentru perioada 2014-2016. Rescrierea vizeaza, conform expunerii de motive, "o reformulare a textului actual pentru o mai buna intelegere a acestuia, eliminarea disfunctionalitatilor existente, dar si o actualizare si o reasezare a prevederilor titlurilor si articolelor. De asemenea, ca urmare a acestui demers, se vor atinge anumite obiective principale ale politicii fiscale, care vizeaza  abordarea facila a legislatiei fiscale de catre contribuabili, administrarea coerenta a sistemului de impozite si taxe, precum si predictibilitatea cadrului fiscal.”


Una dintre modificarile aduse de Proiectul de lege privind Codul fiscal este data de completarea definitiei organizatiei nonprofit cu casa de ajutor reciproc infiintata in Romania. Astfel, o organizatie nonprofit este definita drept orice asociatie, fundatie, casa de ajutor reciproc sau federatie infiintata in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, casei de ajutor reciproc, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial.

In ceea ce priveste plata de mpozitului/taxei pe cladiri, Proiectul de lege privind Codul fiscal prevede competenta autoritatilor locale de a decide, prin  hotarari ale consiliului local, asupra scutirii sau reducerii de la plata impozitului datorat. Totodata, se prevede  competenta autoritatilor locale de a decide  prin  hotarari ale consiliului local, scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole folosite exclusiv in agricultura, precum si scutire de la plata impozitului  acordata mijloacelor de transport folosite in pastoral,  astfel s-au creeat premisele dezvoltarii   si reanoirii  parcului auto folosit exclusiv in sectorul agricol.

O alta scutire in ceea ce priveste activitatile agricole vizeaza  persoanele fizice  cu handicap grav sau accentuat. Astfel, persoanele ce realizeaza veniturile realizate din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,  realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica vor fi scutite de la plata impozitului.

Se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la Proiectele supuse dezbaterii publice pana pe 28.02.2015, la adresa: publicinfo@mfinante.ro.

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile