«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Petitie: ONGurile pot contribui la dezvoltarea rurala prin PNDR daca li se permite

Postata in: Actualitate in Romania
Data: 2015-06-07

Catre: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Domnului Ministru Daniel Constantin
CC: Directia Generala Dezvoltare Rurala - AM PNDR   

Ref: Observatii privind Programul National de Dezvoltare Rurala, 2014-2020:

 • Submasurile de sprijinire a activitatilor economice non-agricole: 6.2, 6.4
 • Submasurile de sprijinire a activitatilor de procesare/marketing produselor agricole: 4.2, 4.2.a   

Stimate Domnule Ministru, 

Prin prezenta scrisoare, semnatarii supun atentiei dumneavoastra o propunere specifica de modificare a Ghidului Solicitantului PNDR 2014 - 2020 pentru Submasurile de sprijinire a activitatilor economice non-agricole si a activitatilor de procesare/ marketing produse agricole (Submasurile 6.2, 6.4., 4.2, 4.2a), astfel incat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala sa contribuie in mod eficient la dezvoltarea si diversificarea economiei rurale in acord cu Strategia Nationala de Competitivitate, Regulamentele si Recomandarile Comisiei Europene, respectiv legislatiei nationale relevante. 

Ghidurile pentru Programul National de Dezvoltare Rurala, 2014-2020, (Submasurile 6.2, 6.4, 4.2, 4.2a) supuse spre consultare publica in data de 27 mai 2015, limiteaza accesul unor categorii de potentiali solicitanti care ar putea contribui la cresterea impactului programului si sustenabilitatii comunitatilor rurale. 

In acest sens propunem urmatoarea modificare necesara a fi introdusa in ghidurile mentionate si anume: 
Includerea ca beneficiari eligibili a organizatiilor consituite conform OG 26/2000, respectiv a asociatiilor si fundatiilor prin definirea, in ghidurile masurilor 4.2, 4.2.a, 6.2 si 6.4, a conceptului de (micro)intreprindere prin includerea explicita a ONG-urilor cu activitate economica in acest concept, conform legislatiei europene (REGULAMENTUL UE nr. 1407/2013) si nationale (L346/2004 si L62/2014)   

In sprijinul propunerii nostre aducem urmatoarele argumente 
ARGUMENTE LEGISLATIVE:

1. In ceea ce priveste includerea ca beneficiari eligibili a organizatiilor constituite conform OG 26/2000, facem referire la organizatiile care desfasoara activitati economice conform documentelor statutare si care au un potential crescut de a impulsiona procesul de dezvoltare economica in mediul rural, atat din perspectiva inovatiei si a utilizarii in mod responsabil a resuselor locale, cat si din perspectiva diversificarii surselor de venit si a oferirii de locuri de munca pentru membrii acestor comunitati (vezi Anexa B) 

2. Pe de alta parte, din perspectiva reglementarilor prevazute in legislatia europeana si nationala, asociatiile si fundatiile care desfasoara activitati economice conform documentelor statutare sunt asimilate Intreprinderilor Mici si Mijlocii, asemanator cooperativelor, societatilor comerciale, intreprinderi individuale etc. 

 • Astfel, Recomandarea Comisiei Europene nr. 361/2003, defineste microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii astfel: "Este, de asemenea, necesar sa se precizeze ca, in conformitate cu articolele 48, 81 si 82 din tratat, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene, este necesar sa se considere intreprindere orice entitate, indiferent de forma juridica, care desfasoara o activitate economica, inclusiv entitatile care desfasoara o activitate artizanala si alte activitati cu titul individual si familial, societati de persoane sau asociatii care desfasoara in mod obisnuit o activitate economica." 
 • Reglementarile CE s-au transpus in legislatia romaneasca, prin modificarea art. 2 din Legea 346/2004 (republicata) care stipuleaza: "Art. 2 In sensul prezentei legi, prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice. (2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si asociatiilor si fundatiilor, cooperativelor agricole si societatilor agricole care desfasoara activitati economice."  
 • Pe de alta parte, Ordonanta 26/2000 (cu privire la asociatii si fundatii) prevede la art. 46 urmatoarele: "(1) Veniturile asociatiilor sau federatiilor provin din: (...) c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii; d) venituri realizate din activitati economice directe;"   Din coroborarea reglementarilor legale mentionate, din care rezulta ca organizatiile neguvernamentale sunt asimilate de lege in categoria IMM-urilor si beneficiaza de aceleasi drepturi, precum si prin evidentierea impactului economic si social pe care aceste entitati juridice il pot genera, consideram ca asociatiile si fundatiile care desfasoara activitati economice in comunitatile rurale pot intra cu aceleasi drepturi in categoria solicitantilor eligibili, asa cum sunt mentionati in Ghidul Sub-masurilor 6.2, 6.4, 4.2 si 4.2a. 

ARGUMENTE TEHNICE: Consideram ca ONG-urile au un mare potential neexploatat de a genera bunastare economica si echitate sociala in mediu rural.  

3. Dincolo de dezvoltarea economica a spatiilor rurale, unul dintre Principiile Agricole Comune este cresterea echitatii pentru populatia ocupata in agricultura. Rolul crescut al organizatiilor societatii civile in noile modele de dezvoltare economica genereaza nu doar mai multa echitate sociala ci si, in general, o dezvoltare mai inteligenta si mai sustenabila.

Tendintele de implicare a ONG-urilor in dezvoltarea economica a Uniunii Europene arata ca exista un potential mare de crestere de la nivelul la care se afla acum Romania.
Economia sociala in UE

 • La nivelul Uniunii Europene exista 2 milioane de intreprinderi de economie sociala (10% din totalul afacerilor), majoritatea fiind intreprinderi mici si mijlocii (IMM)
 • In acestea lucreaza peste 11 milioane de persoane (6% din totalul fortei de munca), dar se estimeaza ca numarul de membri ai intreprinderilor sociale, persoane care depind de acestea in domenii precum serviciile de sanatate, ajunge la 160 de milioane
 • Cele 11 milioane de locuri de munca sunt sustinute in proportie de 70% de ONG-uri, 26% de cooperative si 3% de mutualitati Economia sociala in Romania la nivelul anului 2012
 • In anul 2012, economia sociala a adus in economia nationala o Valoare Adaugata Bruta de 1.9% din totalul economiei Romaniei[ii], mobilizand aproape 14 miliarde de lei si obtinand venituri de aproximativ 12 miliarde de lei

In Romania,

 • la nivelul anului 2012, existau aproape 40.000 de organizatii de economie sociala, din care 33.670 asociatii si fundatii (peste 85% din total), restul fiind cooperative (6%), CAR-uri (7%) si societati comerciale detinute de organizatii de economie sociala (grupuri de afaceri, 2%)
 •  Acestea au angajat aproxmativ 131.127 persoane, reprezentand aproximativ 1.9% din populatia salariata a Romaniei.

Avand in vedere toate aceste argumente, atat de ordin legislativ cit si de ordin tehnic, propunem modificarea Ghidurilor mentionate mai sus in sensul introducerii acestor tipuri de organizatii (organizatii neguvernamentale consituite conform OG 26/2000) ca beneficiari eligibili si completarea aspectelor asociate acestor modificari.  
 
Cu consideratie
RETEAUA RURALNET

Semneaza petitia aici.

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile