«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Comisia pentru munca si protectie sociala din Camera Deputatilor a adoptat raportul asupra Proiectului de lege privind economia sociala

Postata in: Stiri IES
Data: 2015-06-10


Comisia pentru munca si protectie sociala din Camera Deputatilor a adoptat astazi, 9 mai, raportul final asupra Proiectului de lege privind economia sociala (Plx nr. 335/2014), urmand sa transmita catre plenul Camerei Deputatilor spre aprobare. Din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice au participat la sedinta domnul secretar de stat Codrin Scutaru si doamna director general Lacramioara Corches, care au sustinut proiectul de lege transmis Parlamentului de catre Guvern in luna decembrie 2013.

 

Coalitia pentru Economie Sociala a sustinut, in continuare, necesitatea reglementarii clare a entitatilor ce pot fi intreprinderi sociale si adoptarea unor criterii clare in acest sens. In acest sens, au fost adoptate doua amendamente de catre Comisie.

Conform proiectului de lege, intreprinderile sociale pot fi:
a) societatile cooperative de gradul I, care functioneaza in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) cooperativele de credit, care functioneaza in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.227/2007;
c) asociatiile si fundatiile, care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005;
d) casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care functioneaza in baza Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, republicata;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt infiintate si functioneaza in baza Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) societatile agricole, care functioneaza in baza Legii nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) orice alte categorii de persoane juridice care respecta, conform actelor legale de infiintare si organizare, cumulativ, definitia si principiile economiei sociale prevazute in prezenta lege.

In plus, a fost adoptat un set de criterii pe care vor trebui sa le indeplineasca persoanele juridice pentru a fi atesate ca intreprinderi sociale si anume:
a) sa actioneze in scop social si/sau in interesul general al comunitatii;
b) sa aloce minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare;
c) se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale;
d) aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8.

In cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se va infiinta un compartiment la nivelul Directiei politici de ocupare si formare profesionala, cu atributii in elaborarea politicilor si strategiilor in domeniul economiei sociale, promovarea si sprijinirea intreprinderilor sociale, precum si furnizarea de informatii catre persoanele fizice si juridice interesate. Similar la nivel jduetean, vor functiona compartimentepentru economie sociala in cadrul agentiilor de ocupare cu atributii de atestare a intreprinderilor sociale, acordare a marcii sociale intreprinderilor sociale de insertie si, la propunerea Colaitiei, elaborarea, prin consultare cu intreprinderile sociale de insertie, a unui planul judetean de insertie socio-profesionala. Definirea planului judetean se va realiza prin Hotarare de Guvern.

In ceea ce priveste masurile de sprijin propuse de Coalia Economiei Sociale au fost dezbatute urmatoarele:

  1. Posibilitatea includerii unor prevederi privind achizitii publice sociale. Acest amendament nu a fost adoptat de catre Comisie, in contextul in care in cursul anului 2015, Ministerul Finantelor Publice a contitui/va consitui  un grup de lucru pentru transpunerea Directivei  2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice
  2. Prevederile privind scutirea de la plata impozite pe cladiri si terenuri a intreprinderilor sociale si a intreprinderilor sociale de insertie nu au fost adoptate de catre Comisie. Acestea au fost transmise Comisiei de buget din Camera Deputatilor, sub forma de amendamente la Codul Fiscal
  3. Subventionarii locurilor de munca pentru angajatii vulnerabili in intreprinderile sociale de insertie propusa de Colaitie a fost acceptata de catre Ministerul Muncii numai pentru tinerii cu risc de marginalizare sociala, astfel cum sunt acestia definiti in Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, intreprinderile sociale de insertie fiind considerate angajatori de insertie si beneficiaza de facilitatile prevazute de lege pentru aceasta categorie de angajatori”.
  4. Intreprinderile sociale si intreprinderile sociale de insertie vor beneficia anual de programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor din sfera economiei sociale in conformitate cu  prevederile art.251 lit.d) din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la  Programele nationale destinate finantarii intreprinderilor mici si mijlocii care se deruleaza de catre autoritatea publica centrala cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii.


In ceea ce priveste coordonarea politicilor publice in domeniul economiei sociale, a fost adoptat amendamentul privind  infiintarea unei comisii interministeriale, denumita Comisia Nationala pentru Economie Sociala.

Conform presedintelui Comisiei pentru munca si protectie sociala dl Adrian Solomon proiectul de lege va fi transmis catre Plenul Camerei Deputatilor, astfel incat acesta sa intre pe ordinea de zi de saptamana viitoare.

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile