«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Depozitele Caselor de Ajutor Reciproc in pericol de a fi excluse de Ia garantare

Postata in: Incluziune financiara
Data: 2015-06-25


Uniunea Nalionala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din Romania UNCARS a transmis Ministerului Finantelor Publice o scrisoare cu privire Ia proiectul de Lege privind ,"schemele de garantare a depozitelor".

Prin scrisoarea adresata UNCARS solicita Ministerului eliminarea depozitelor constituite de casele de ajutor reciproc din lista depozitelor exciuse de Ia garantare (Anexa nr. 1 pct. 4 din prolectul de lege) mentinand actuala solutie legislativa consacrata de 0.0. nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar (pct. 3 din Anexa), care include depozitele caselor de ajutor reciproc in categoria depozitelor garantate.

Principalele argumente expuse de catre UNCAR sunt:

  • Cadrul legal actual al caselor de ajutor reciproc consacrat de Legea nr. 122/1996 statueaza faptul ca ele sunt asociatii fara scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimtamant al membrilor, in vederea sprijinirii si Intrajutorarii financiare a acestora;
  • Nici Directiva nr. 2014/49/UE si nici Regulamentul nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii nu includ casele de ajutor reciproc in categoria institutiilor de credit ci in aceea a institutiilor financiare;

Textul integral al scrisorii este disponibil aici.

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile