«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Coalitie pentru economie sociala propune un pachet de facilitati fiscale minime pentru intreprinderile sociale

Postata in: Noutati legislative
Data: 2015-08-18

Institutul de Economie Sociala - FDSC, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS, Fundatia Alaturi de Voi Romania  - ADV,  Reteaua Romana a Intreprinderilor Sociale de Insertie - RISE Romania, Federatia Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, Confederatia Caritas Romania, DizabNet - Reteaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilitati si Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)  continua demersul de advocacy privind dezvoltarea unui cadru legislativ favorabil dezvoltarii economiei sociale.

In contextul re-examinarii de catre Parlamentului Romaniei a proiectului de lege privind Codul Fiscal, Coalitia propune o serie de amendamente, formulate in colaborare cu Comisia pentru Munca a Camerei Deputatilor si cu Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice cu ocazia dezbaterilor la Legea Economei Sociale lege promovata de Guvern in anul 2014 si adoptata de Parlament in 24 iunie 2015.

Economia sociala avea la nivelul anului 2012 urmatorii indicatori: 39.347 de organizatii active, care au detinut active imobilizate in valoare de 13.917.508 mii lei, au obtinut venituri in valoare de 12.298.111 mii lei, si au angajat un numar de aproximativ 131.127 persoane.

Pe de alta parte, furnizorii de servicii sociale privati deservesc 50% din beneficiarii de servicii sociale din Romania, finantarea publica a acestora situandu-se la 19% din bugetul total, restul bugetului fiind acoperit din surse private – contributii, donatii, sponsorizari, colectate de acestia pentru rezolvarea problemelor sociale.

Amendamentele ppropuse mai jos au fost adoptate de Comisia pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor, prin Raportul adoptat in data de 24 iunie 2015. Data fiind necesitatea simplificarii dezbaterilor de la sfarsitul sesiunii Parlamentare amendamentele nu au fost adoptae in varianta finala a Codului transmis spre promulgare.

Impactul bugetar calculat al propunerilor facute este nesemnificativ, insa impactul social este major. Legea economiei sociale a intrat in vigoare la data de 23.07.2015, asigurandu-se astfel cadrul de politica publica necesar dezvoltarii sectorului. Promovarea economiei sociale este o prioritate la care se face referire inclusiv in Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Combaterea Saraciei (2014-2020).

Amendamentele vizeaza:
I. Modificarea art. 456 alin. (1) in sensul introducerii lit. v), w) si x) avand urmatorul continut:
Art. 456. – (1) Cladirile scutite de impozit sunt:
m) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre persoane juridice fara scop lucrativ furnizori privati acreditati de servicii sociale;
n) cladirile utilizate de persoane juridice fara scop patrimonial folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
o) cladirile utilizate de intreprinderile sociale de insertie.


II. Modificarea art. 456 alin. (2) in sensul introducerii unui alin.t) nou avand urmatorul continut:
(2) Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru urmatoarele cladiri:
t) cladirile utilizate de catre intreprinderi sociale

III. Modificarea art. 464 alin. (1) in sensul introducerii lit. v), w) si x) avand urmatorul continut:
Terenurile scutite de impozit/taxa pe teren sunt:
m) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre persoane juridice fara scop lucrativ furnizori privati acreditati de servicii sociale;
n) terenurile utilizate de persoane juridice fara scop patrimonial folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
o) terenurile utilizate de intreprinderile sociale de insertie.

IV. Modificarea art. 464 alin. (2) in sensul introducerii lit.t)
(2) Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:
t) terenurile apartinand intreprinderilor sociale.

V. Introducerea unui art. nou avand urmatorul continut:
Dispozitiile art. 310 alin 1 se aplica si intreprinderilor sociale de insertie indiferent de valoarea cifrei de afaceri realizate.

Secretariatul Coalitiei pentru economie sociala este asigurat de catre Institutul pentru Economie Sociala IES, persoana de contact: Raluca Simbotin, telefon 021.310.01.77, e-mail raluca.simbotin@fdsc.ro.

Sursa poza: www.eesc.europa.eu

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile