«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Vor intra organizatiile neguvernamentale sub incidenta dispozitiilor Legii nr. 544 privind liberul acces la informatiile de interes public?

Postata in: Noutati legislative
Data: 2015-12-08

Camera Deputatilor urmeaza sa voteze in calitate de camera decizionala o propunere pentru modificarea si completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Proiectul de lege nr. 805/2015 vizeaza largirea entitatilor care se supun dispozitiilor nr.544/2001 cu scopul de a spori gradul de transparenta al tuturor institutiilor care beneficieaza de alocari de la bugetul de stat. Conform initiativei legislative, se vor supune solicitarilor facute in baza Legii nr.544/2001:

 • societatile comerciale in care statul este actionar majoritar sau minoritar;
 • orice alte entitati care sunt beneficare de subventii sau orice alte forme de finantare din bani publici;
 • entitatile finantate prin legi speciale, partidele politice, federatiile sportive, organizatiile neguvernamentale de utilitate publica, care beneficieaza direct sau indirect de finantare din bani publici.


In prezent, organizatiile neguvernamentale beneficieaza de subventii sau alte forme de finantare din bani publici pentru asigurarea activitatii curente, de furnizarea a unor servicii, fiind incheiate cu autoritatiile sau institutiile publice contracte de achizitie publica, contracte de finantare nerambursabila in baza Legii nr. 350/2005, conventii de subventionare a serviciilor sociale furnizate de catre furnizorii private de tip non profit  sau alte forme contractuale.

Daca propunerea legislativa va fi adoptata, organizatiile neguvernamentale ce beneficieaza de finantari din bani publici vor avea obligatia de a furniza, in momentul in care sunt solicitatate, informatii care privesc activitatile curente, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiilor.

Astfel, organizatiile neguvernamentale vor avea obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

 • actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
 • structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii
 • sau institutiei publice;
 • numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu
 • difuzarea informatiilor publice;
 • coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax,
 • adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • programele si strategiile proprii;
 • lista cuprinzand documentele de interes public;
 • lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 • modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.


Textul propunerii legislative este disponibil aici.

Expunerea de motive este disponibila aici.

 

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile