«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

A fi sau a nu fi intreprindere sociala? Criteriul 1 - Scopul social al intreprinderii sociale

Postata in: Noutati legislative
Data: 2016-02-15

Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 219/2015 privind economia sociala trebuie sa operationalizeze cele 4 criterii enuntate de actul normativ si astfel sa clarifice ce organizatii se califica in practica pentru acest statut.


Opinia grupului de lucru format din Institutul de Economie Sociala (IES), Reteaua romana a intreprinderilor sociale de insertie (RISE) si Fundatia Alaturi de Voi Romania (ADV) si andorsat de Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din Romania (UNCAR) si Federatia Nationala “OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din Romania

 Atestatul ar trebui sa se acorde acelor organizatii / operatori economici care dispun prin actele de infiintare si functionare ca actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii; Baza legala: Legea privind economia sociala art. 8 alin. 4 lit a).

Scopul social este servit de o organizatie parte a economiei sociale (inregistrata in una din formele prevazute la art 3 lit. a) –g) prin cresterea gradului de ocupare in general si a persoanelor apartinand grupului vulnerabil intreprindere sociale de insertie (conform art 2, alin. 1 coroborat cu art. 5 al 2 b) si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari, adica prin derularea unor activitati economice (conform art 2, alin1).

Scopul social presupune de asemenea ca organizatia contribuie (conform art. 5 alin. 1) la: dezvoltarea comunitatilor locale, implicarea persoanelor apartinand grupului vulnerabil, in activitati cu caracter social si/sau activitati economice, facilitand accesul acestora la resursele si serviciile comunitatii ;i la atingerea urm[toarelor obiective (conform art 5. alin. 2): consolidarea coeziunii economice si sociale; ocuparea fortei de munca; dezvoltarea serviciilor sociale.

Scopul social se verifica in limitele definite de legile de functionare mentionate al art.3 din lege, inclusiv ca intrajutorare a membrilor. Respectarea interesului general ar trebui astfel sa se verifice la formele legale care se supun supravegherii altor autoritati nationale prin legi specifice.  Scopul social se atesta si prin respectarea urmatoarelor principii prevacute de art. 4 lit. a) prioritate acordata individului si obiectivelor sociale fata de cresterea profitului; b) solidaritate si responsabilitate colectiva; c) convergenta dintre interesele membrilor asociati si interesul general si/sau interesele unei colectivitati.         

In practica, in functie de forma organizare aleasa scopul social se poate operationaliza, astfel:

1. Societate cooperativa de gradul I

Pentru a fi considerate ca avand un scop social (de intrajutorare a membrilor) este necesar ca membri consumatori, lucratori, producatori sa detina minim 50% din partile sociale si minim 50% din cifra de afaceri anuala a cooperativei sa fie rezultatul tranzactiilor  cooperativei cu membri.

 • in cooperativele mestesugaresti membrii sunt lucratori in cooperativa iar ponderea lucratorilor membri este de peste 50% din totalul personalului angajat cf. REVISAL;
 • in cooperativa de consum sau de achizitii membrii sunt consumatori ai unor bunuri sau servicii  achizitionate de cooperativa –si volumul cifrei de afaceri din tranzactiile cu membri depasesc 50% din cifra de afaceri totala a cooprativei;
 • in cooperativele de marketing membri sunt producatori care isi comercializeaza produsele sau serviciile prin cooperativa , etc

Aceste elemente se regasesc in utimul bilant financiar anual si raport de gestiune cu evidentierea rezultatelor financiare cifra de afaceri generala si volumul tranzactiilor cu membri

 • Raport costuri cu materii prime in cazul membrilor producatori
 • Raport vanzari catre membri – cooperative de consum si achizitii
 • Ponderea membrilor apartinand grupelor vulnerabile de peste 25%

Pentru cooperativele mestesugaresti se regasesc in statut – act constitutiv  (cotele de participare cu parti sociale) si     REVISAL ultimul stat de plata. Lista membrilor cf. actele constitutive /statute se confrunta cu lista salariatilor cf. REVISAL se verifica situatia ca membii sa fie si majoritatea peste 50% din personal. Parti  sociale detinute de membri lucratori, producatori, consumatori /clienti  trebuie sa reprezinte >50% iar  cifra de afaceri anuala a cooperativei sa fie rezultatul tranzactiilor  cooperativei cu membri cel putin 50% din cifra de afaceri anuala a cooperativei sa fie rezultatul tranzactiilor  cooperativei cu membri < 50%

2. Cooperative de credit

Pentru a fi considerate ca avand un scop social de intrajutorare a membrilor este necesar ca membri consumatori, lucratori, producatori sa detina minim 50% din partile sociale si minim 50% din cifra de afaceri anuala a cooperativei sa fie rezultatul tranzactiilor  cooperativei cu membri.
Aceste aspecte se pot verifica in  ultimul bilant financiar anual si raport de gestiune cu evidentierea rezultatelor financiare cifra de afaceri generala si volumul tranzactiilor cu membri

3. Asociatie sau fundatie

Asociatiile si fundatiile se considera ca au scop social in virtutea legii in baza careia se organizeaza si functioneaza. Pe de alta parte pentru a fi atestate ca intreprinderi sociale acestea trebuie sa deruleze activitate economica.  Pentru a-si pastra scopul social insa nu trebuie sa cheltuiasca veniturile realizate integral pentru derularea activitatii economice, ci sa aloce o parte din venituri unor cheltuieli cu carcater social, non-profit.

4.    Casa de ajutor reciproc a salariatilor

CAR - acestea furnizand servicii exclusiv membrilor cu scop social de intrajutorare a acestora conform legilor de functionare. Se verifica de asemenea inregistrarea in Registrul de evidenta al Instututiilor Financiare NonBancare IFN al Bancii Nationale – sectiunea alte institutii (astfel se incadreaza in lege art. 5, alin. 3) lit. a)   

 • Act constitutiv si statut pentru verificarea statutului juridic de CAR
 • Registrul de evidenta a Institutiilor Financiare NonBancare IFN al Bancii Nationale a Romaniei BNR       

5.    Casa de ajutor reciproc a pensionarilor

 • Acestea furnizand servicii exclusiv membrilor cu scop social de intrajutorare a acestora conform legilor de functionare. Se verifica de asemenea inregistrarea in Registrul de evidenta al Instututiilor Financiare NonBancare IFN al Bancii Nationale – sectiunea alte institutii (astfel se incadreaza in lege art. 5, alin. 3) lit. a)    Act constitutiv si statut pentru verificarea statutului juridic de CARP
 • Registrul de evidenta a Institutiilor Financiare NonBancare IFN al Bancii Nationale a Romaniei BNR       

6.    Societatile agricole 

Pentru a fi considerate ca avand un scop social de intrajutorare a membrilor este necesar ca membri sa fie in proportie de peste 50% fermieri mici cu suprafete in proprietate asau arenda de sub 100 ha.

 • Ultimul bilant financiar anual si raport de gestiune cu evidentierea rezultatelor financiare cifra de afaceri generala si volumul tranzactiilor cu membri
 • Raport costuri cu materii prime in cazul membrilor producatori
 • Raport vanzari de inputuri  catre membri        


7.    Orice alte categorii de persoane juridice care respecta, conform actelor legale de infiintare si organizare, cumulativ, definitia si principiile economiei sociale prevazute in prezenta lege.

Prin aceasta se intelege

 • Societatile comerciale sunt considerate ca avand un scop social daca sunt controlate 100% de asociatii sau fundatii sau uniuni/federatii ale acestora si scopul lor este de a genera venituri pentru asociatia si fundatia care le-a creat sau incadrarea in munca sau oferirea de servicii  unor beneficiari apartinand unor grupuri vulnerabile ai asociatiei/fundatiei respective
 • Cooperativele agricole inregistrate in baza legii  566/2004  Legea cooperatiei agricole cu scop social adica cu membri fermieri mici cu suprafete in proprietate sau arenda de sub 100 ha in proportie de cel putin 50%.

Contact : Ancuța Vameșu, coordonator IES , ancuta.vamesu@fdsc.ro, Raluca Ouriaghli, presedinte RISE Romania, 0748.223.277, raluca.ouriaghli@atelierefarafrontiere.ro, Angela Achitei, presedinte executive ADV, angela.achitei@alaturidevoi.ro

Poza: www.west-info.eu 

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile