«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Ministerul Muncii a lansat in dezbatere publica Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia social

Postata in: Noutati legislative
Data: 2016-02-12

Legea  are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, stabilirea masurilor de promovare si de sprijinire a economiei sociale, precum si reglementarea conditiilor si a criteriilor de atestare, de catre autoritatile publice, a intreprinderilor sociale si a intreprinderilor sociale de insertie.

Principalele reglementari ale Legii nr.219/2015 privind economia sociala vizeaza:

  • definirea  termenului  de economie social ca  reprezentand  ansamblul  activitatilor  organizate independent de  sectorul  public,  al  caror scop este sa serveasca interesul general, interesele unei  colectivitati  si/sau  intereselor  personale  nepatrimoniale, prin  cresterea  gradului  de ocupare a persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari;
  • stabilirea principiilor care stau la baza economiei sociale si a obiectivelor acesteia; definirea  unor  termeni  semnificativi  in  domeniul  economiei  sociale,  precum  si  stabilirea categoriilor de persoane care fac parte din grupul vulnerabil; definirea termenului de “intreprindere sociala” si acordarea unui atestat in domeniul economiei sociale pentru persoanele juridice care desfasoara activitati in acest domeniu;
  • definirea  termenului  de  “intreprindere  social de  insertie”  si  certificarea  statutului  de intreprindere de insertie sociala prin acordarea marcii sociale pe baza indeplinirii unor criterii specifice;
  • stabilirea mecanismelor de sprijinire si incurajare a dezvoltarii intreprinderilor sociale;
  • infiintarea la nivel national a Registrului unic de evidenta al intreprinderilor sociale;
  • stabilirea faptului ca luna  mai  va  fi dedicata organizarii diferitelor evenimente sau actiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, denumita „luna promovarii economiei sociale”

Hotararea de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia social este disponibila aici.

Nota de fundamentare este disponibila aici.

Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.ro in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site (12.02.2016-21.02.2016)

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile