«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

POCU: 20 milioane de euro pentru consolidarea economiei sociale

Postata in: Oportunitati de finantare
Data: 2016-09-22

 

 

București, 21 septembrie 2016 ― Ministerul Fondurilor Europene (MFE) deschide astăzi apelul „SOLIDAR — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, cu o alocare de 20 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU), primul dintr-o serie de apeluri dedicate economiei sociale.

Peste 200 de întreprinderi de economie socială (persoane juridice aparținând uneia dintre categoriile prevăzute în Legea nr. 219/2015 privind economia socială) vor obţine fonduri europene cu o valoare cuprinsă între 40.000 şi 100.000 de euro, sub formă de ajutor de minimis.

Ghidul solicitantului a fost lansat în consultare publică în data de 25 iulie și dezbătut în ședința publică din data de 23 august 2016. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a finalizat normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind economia socială. În baza acestor norme, întreprinderile cu vocație socială vor putea să obțină un atestat de întreprindere socială, de la compartimentul de Economie Socială din cadrul Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă, până la sfârșitul acestui an.

Salut efortul Ministerului Muncii de elaborare a normelor de aplicare a prevederilor Legii privind economia socială şi invit întreprinderile sociale să acceseze această oportunitate de finanţare. Ca să accelerăm procesul, am decis, în urma consultărilor, ca solicitanții declaraţi câştigători să prezinte atestatul de întreprindere socială nu mai devreme de semnarea contractului de finanțare.” a declarat Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene.

Depunerea proiectelor prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, se poate face începând de astăzi, 21 septembrie 2016 și se încheie în data de 14 noiembrie 2016, ora 16:00.

Prin aceste măsuri Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice îndeplinesc încă unul dintre angajamentele asumate de Guvern în Pachetul Antisărăcie.

Informaţii despre atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție

MMFPSPV a înființat un compartiment dedicat economiei sociale, care funcționează în cadrul Direcţiei Politici de Ocupare Competenţe și Mobilitate Profesională. Acesta se ocupă de elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniul economiei sociale, promovarea şi sprijinirea întreprinderilor sociale și, de asemenea, furnizează informaţii specifice persoanelor fizice şi juridice interesate, la adresa unică de contact intreprinderisociale@mmuncii.ro.

Totodată, la nivelul ANOFM și a fiecărei agenții județene pentru ocuparea forței de muncă au fost constituite compartimente specializate de economie socială, cu atribuții privind informarea și înregistrarea cererilor de atestare și acordare întreprinderilor sociale a mărcii sociale.

Pentru obținerea atestatului de întreprindere socială și a mărcii sociale, persoanele juridice de drept privat interesate vor putea depune sau transmite prin poștă o cerere adresată compartimentelor de economie socială înființate în cadrul Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă, care vor elibera atestatul sau certificatul, după caz, în termen de 30 de zile de la solicitare.

Informații despre apelul de proiecte „SOLIDAR — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”

 

  • sprijină măsura 24.4. „Antreprenoriat social” din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei, lansat de Guvernul României în februarie 2016.
  • face parte din Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9v. Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv specific 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă.

 

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

Sursa articol: aici

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile