«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Fonduri europene pentru educatia antreprenoriala

Postata in: Actualitate in Romania
Data: 2012-01-31

 

Uniunea Europeana a lansat o cerere de propuneri de finantare care sa promoveze proiecte cu o valoare adaugata ridicata la nivel european in domeniul educatiei antreprenoriale. Actiunile se vor orienta catre profesori si tineri in invatamantul primar, secundar si tertiar.

Solicitanti eligibili:

Sunt eligibile candidaturile entitatilor juridice stabilite in una dintre urmatoarele tari:
1. state membre ale UE;
2. tari SEE: Liechtenstein si Norvegia;
3. tari candidate: Croatia, fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Islanda, Muntenegru si Turcia;
4. Albania, Israel si Serbia (participante la programul pentru competitivitate si inovare).

Candidatii trebuie sa actioneze intr-un consortiu transnational cu organizatii partenere din cel putin alte doua tari.

Suplimentar, se aplica si urmatoarele reguli:
1. partenerii organizatiilor principale trebuie sa corespunda acelorasi criterii de eligibilitate ca si candidatii; candidatul va fi coordonatorul;
2. candidatii trebuie sa fie persoane juridice;
3. candidatii trebuie sa corespunda urmatoarei definitii: orice entitate publica sau privata a carei activitate principala se inscrie in domeniul educatiei antreprenoriale. Aceste entitati pot fi:
- administratii publice de la toate nivelurile;
- autoritati nationale, regionale si locale;
- institutii de invatamant (scoli primare si secundare, scoli profesionale, universitati etc.);
- ONG-uri, asociatii si fundatii active in domeniile in cauza;
- prestatori de servicii de invatamant si de formare (din domeniul public sau privat);
- camere de comert si industrie si organisme similare;
- asociatii de intreprinderi si retele de sustinere a intreprinderilor;
4. organismele cu personalitate juridica trebuie sa fie constituite corespunzator si inregistrate in conformitate cu legislatia in vigoare. In cazul in care un organism sau o organizatie nu este constituita legal, trebuie desemnata o persoana fizica pentru a asigura raspunderea juridica.

Activitati eligibile:

Proiectele care urmeaza sa fie sprijinite se vor concentra asupra unuia dintre obiectivele urmatoare (domenii prioritare):
Lotul 1:
(a) crearea de modele transeuropene pentru profesorii din invatamantul primar si secundar pentru a sprijini dezvoltarea competentelor si metodelor acestora de aplicare a educatiei antreprenoriale la diferite obiecte si in diferite contexte;
(b) dezvoltarea, organizarea si executarea de ateliere transeuropene de formare/educatie pentru profesorii de spirit antreprenorial in institutiile de invatamant superior (universitati, colegii, scoli de afaceri, universitati de stiinte aplicate etc.).
Lotul 2:
Crearea unei platforme europene online pentru profesori/educatori pentru a permite schimbul transfrontalier de bune practici, metode si materiale didactice in domeniul educatiei antreprenoriale.
Lotul 3:
Dezvoltarea si testarea unui cadru european comun de instrumente si indicatori pentru evaluarea spiritului antreprenorial, a atitudinilor si competentelor dobandite de elevi in educatia antreprenoriala.

Propunerile ar trebui sa abordeze un obiectiv (domeniu prioritar) dintre cele mentionate mai sus. Candidatii vor trebui sa indice cu claritate in propunerea lor pentru care dintre loturile de mai sus aplica. Activitatile trebuie sa prezinte o valoare adaugata clara pe plan european. Acestea ar trebui sa sprijine integrarea europeana si cooperarea transfrontaliera.

Proiectele ar trebui sa aiba impact in abordarea unei probleme care poate fi rezolvata mai bine la nivel european si in crearea de noi modele care pot fi copiate la nivelul intregii Europe. Trebuie sa se asigure sustenabilitatea proiectelor dupa incetarea finantarii UE.

Conditii de finantare:

Bugetul maxim alocat pentru operatiune este de aproximativ 2 450 000 EUR.

Numarul indicativ de proiecte care urmeaza sa fie sprijinite este de 4-8, in functie de extinderea si calitatea propunerilor primite.

In mod concret:
Pentru lotul 1 vor fi sprijinite maximum 4 proiecte.
Pentru lotul 2 vor fi sprijinite maximum 2 proiecte.
Pentru lotul 3 vor fi sprijinite maximum 2 proiecte.

Rata maxima de cofinantare UE a costurilor eligibile: pana la 60 % (pentru toate loturile)

Plafon maxim de cofinantare UE per proiect:
Pentru lotul 1, pana la 500 000 EUR
Pentru lotul 2, pana la 400 000 EUR
Pentru lotul 3, pana la 250 000 EUR

Data prevazuta pentru inceperea proiectelor: 1 noiembrie 2012.

Durata maxima a actiunilor:
Lotul 1: 36 de luni
Lotul 2: 24 de luni
Lotul 3: 18 luni

Termene limita: candidaturile trebuie trimise Comisiei Europene pana la 16 aprilie 2012.

Documente utile: Ghidul aplicantului in limba engleza si site-ul programului .

Sursa: Finantare.ro

 

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile