«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Clauzele sociale si de mediu pot avea avantaje in achizitiile publice

Postata in: Noutati legislative
Data: 2012-02-23

Directivele europene privind achizitii publice prevad, in anumite conditii, derogari care favorizeaza intreprinderile sociale. Acestea permit autoritatilor contractante sa faciliteze accesul la anumite contracte de servicii sociale a unitatilor protejate, in scopul crearii de locuri de munca pentru persoanele cu handicap.

Autoritatile de atribuire sunt autorizate pentru a introduce clauze sociale si de mediu in contractele de achizitii publice, cum ar fi obligatia de a instrui sau pentru a oferi locuri de munca pentru someri pe termen lung.  Aceste conditii ofera intreprinderilor sociale un avantaj in competitia pentru contractele de achizitii publice.

Comisia a lansat in 20 decembrie 2011 o Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile publice. Propunerea are ca obiectiv (unul din doua obiective complementare) facilitarea utilizarii achizitiilor publice de catre autoritatile contractante in sprijinul unor obiective comune ale societatii, precum protectia mediului, cresterea eficientei resurselor si a energiei, combaterea schimbarilor climatice, promovarea inovarii, a ocuparii fortei de munca si a incluziunii sociale, precum si asigurarea celor mai bune conditii posibile pentru furnizarea de servicii sociale de inalta calitate.

Pentru a integra mai bine considerentele sociale in achizitiile publice, achizitorilor li se poate permite de asemenea sa includa, in criteriul de atribuire al celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, caracteristici legate de conditiile de lucru ale persoanelor care participa direct la procesul de productie sau la prestarea in cauza. Aceste caracteristici pot sa vizeze doar protejarea sanatatii personalului implicat in procesul de productie sau inlesnirea integrarii sociale a persoanelor defavorizate ori a membrilor grupurilor vulnerabile dintre persoanele desemnate sa execute contractul, inclusiv accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati.

Articolul 17 prevede chiar Contracte rezervate:

Statele membre pot rezerva dreptul de participare la procedurile de achizitii publice unor ateliere protejate si unor operatori economici al caror scop principal este integrarea sociala si profesionala a lucratorilor cu dizabilitati si defavorizati sau pot prevedea ca astfel de contracte sa fie executate in contextul programelor de angajare protejata, daca peste 30 % dintre angajatii atelierelor, operatorilor economici sau programelor in cauza sunt lucratori cu dizabilitati sau defavorizati. Invitatia la procedura concurentiala de ofertare trebuie sa faca trimitere la aceasta dispozitie.

Propunerea are in vedere si produsele sau serviciile care poarta o eticheta sociala sau de mediu. Autoritatile contractante pot solicita ca lucrarile, bunurile sau serviciile sa poarte etichete specifice care sa certifice caracteristicile ecologice, sociale sau de alta natura, cu conditia sa accepte si etichete echivalente. 

 

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile