«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Comisia Europeana reformeaza conditiile pentru ajutorul de stat

Postata in: Noutati legislative
Data: 2012-06-26

 

In contextul in care criza economica a determinat cereri sporite de extindere a rolului statului in protejarea celor mai vulnerabili membri ai societatii si promovarea redresarii economice, in mai 2012, Comisia Europeana a adoptat o comunicare privind pachetul de modernizare a ajutoarelor de stat.

Finantarea de stat care indeplineste anumite criterii prevazute in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, constituie ajutor de stat si trebuie notificata Comisiei . Din 1998 sunt compatibile cu piata interna si exonerate de la procedura de notificare a ajutoarelor urmatoarele categorii de ajutoare: ajutoarele pentru IMM-uri, ajutoarele pentru cercetare si dezvoltare, ajutoarele pentru protectia mediului, ajutoarele pentru ocuparea fortei de munca si formare, precum si ajutoarele regionale.

Comisia Europeana a adoptat "RGECA" (Regulamentul General de Exceptare pe Categorii de Ajutoare) al carui obiectiv este simplificarea si mai buna directionare a ajutoarelor de stat pentru crestere economica si locuri de munca prin aprobarea automata a 26 de tipuri de masuri de ajutor, astfel incat statele membre sa accelereze acordarea ajutoarelor de stat. Regulamentul poate fi consultat aici.

Astfel, din 2008 se simplifica procedurile pentru autoritatile care acorda ajutoarele la nivel national, regional sau local si permite acordarea unei serii de masuri cu obiective orizontale, considerate de interes comun. Cea mai recenta evaluare a Comisiei privind ajutoarele de stat (din toamna anului 2011) arata o crestere constanta a utilizarii, de catre statele membre, a exceptarii pe categorii de ajutoare, din perspectiva valorii totale a ajutoarelor exceptate pe categorii. In mai 2012, Comisia a adoptat o comunicare privind pachetul de modernizare a ajutoarelor de stat.

In aceste zile Comisia invita celelalte institutii, statele membre si partile interesate sa prezinte observatii privind revizuirea RGECA. Pentru a asigura coerenta in revizuirea politicii corespunzatoare fiecarui tip de ajutoare Comisia a elaborat chestionare specifice separate pentru principalele tipuri de ajutoare (ajutoarele regionale, ajutoarele pentru cercetare, dezvoltare si inovare, ajutoarele pentru mediu si ajutoarele pentru capitalul de risc) si pe categoriile de ajutoare reglementate numai de RGECA (de exemplu, ajutoarele pentru formare, ajutoarele pentru consultanta in favoarea IMM-urilor si pentru participarea acestora la targuri, ajutoarele pentru investitii pentru IMM-uri, ajutoarele pentru femeile antreprenor si pentru lucratorii cu handicap).

Pentru a participa la consultarea publica dati CLICK AICI .

Este de notat ca aceasta deschidere a Comisiei va favoriza toate initiativele economiei sociale, masura fiind de altfel inclusa in Initiativa pentru Intreprinderi Sociale a Comisiei Europene.

 Ancuta Vamesu - Coordonator Economie Sociala


Articolul 107

(1) Cu exceptia derogarilor prevazute de tratate, sunt incompatibile cu piata interna ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice forma, care denatureaza sauameninta sa denatureze concurenta prin favorizarea anumitor intreprinderi sau a producerii anumitorbunuri, in masura in care acestea afecteaza schimburile comerciale dintre statele membre.

(2) Sunt compatibile cu piata interna:

(a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali, cu conditia ca acestea sa fieacordate fara discriminare in functie de originea produselor;

(b) ajutoarele destinate repararii pagubelor provocate de calamitati naturale sau de alte evenimenteextraordinare;

(c) ajutoarele acordate economiei anumitor regiuni ale Republicii Federale Germania afectate dedivizarea Germaniei, in masura in care acestea sunt necesare pentru compensarea dezavantajeloreconomice cauzate de aceasta divizare. In termen de cinci ani de la intrarea in vigoare a Tratatului

de la Lisabona, Consiliul, hotarand la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie de abrogare aprezentei litere.

(3) Pot fi considerate compatibile cu piata interna:

(a) ajutoarele destinate sa favorizeze dezvoltarea economica a regiunilor in care nivelul de trai esteanormal de scazut sau in care exista un grad de ocupare a fortei de munca extrem de scazut,precum si a regiunilor prevazute la articolul 349, avandu-se in vedere situatia lor structurala,economica si sociala;

(b) ajutoarele destinate sa promoveze realizarea unui proiect important de interes european comunsau sa remedieze perturbari grave ale economiei unui stat membru;

 (c) ajutoarele destinate sa faciliteze dezvoltarea anumitor activitati sau a anumitor regiuni economice,in cazul in care acestea nu modifica in mod nefavorabil conditiile schimburilor comerciale intr-omasura care contravine interesului comun;

(d) ajutoarele destinate sa promoveze cultura si conservarea patrimoniului, in cazul in care acestea numodifica in mod nefavorabil conditiile schimburilor comerciale si de concurenta in Uniune intr-o masura care contravine interesului comun;

(e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului, care hotaraste la propunerea Comisiei.

 

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile