«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Romania propune sprijinirea economiei sociale din fonduri europene in perioada 2014-2020

Postata in: Actualitate in Romania
Data: 2013-06-10

 

 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a transmis joi, 6 iunie, Comisiei Europene prima versiune a documentului consultativ pentru elaborarea Acordului de Parteneriat 2014-2020, in cadrul pregatirilor pentru utilizarea fondurilor alocate Romaniei. MFE a publicat acest document pe pagina sa oficiala de web, www.fonduri-ue.ro, in vederea demararii consultarii publice nationale. Printr-un comunicat de presa Ministerul invita partenerii de dialog sa contribuie cu propuneri si observatii astfel incat Acordul de Parteneriat 2014-2020 sa devina un document de programare care sa asigure sustenabilitatea investitiilor din Fondurilor Structurale si de Investitii.

Documentul cuprinde o prima viziune strategica privind utilizarea Fondurilor Europene Structurale si de Investitii 2014-2020, care a rezultat din analiza nevoilor de dezvoltare si a potentialului de crestere, precum si o propunere indicativa privind alocarea fondurilor, respectiv elemente privind cadrul institutional de implementare. Acesta poate fi consultat aici.
   
Uniunea Europeana a alocat Romaniei pentru perioada 2014-2020 fonduri in valoare de 34 miliarde de euro.
Documentul propune 11 obiective tematice. Economia sociala se regaseste ca una din 4 prioritati in cadrul  Obiectivului 9: Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei. In cadrul acestui obiectiv Romania si-a propus ca tinta reducerea cu 580.000 de persoane a persoanelor aflate in saracie in perioada 2008-2020. Alocarea financiara indicativa pentru acest obiectiv este de 2,74 miliarde Euro din care FEDR 0,7, FSE 0,78 FEADR 1,26.

Se au in vedere urmatoarele prioritati:

  1. Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala;
  2. Integrarea grupurilor si comunitatilor vulnerabile, inclusiv de romi;
  3. Sprijinirea economiei sociale si a intreprinderilor sociale;
  4. Promovarea si sprijinirea refomei sistemului national de sanatate.


In cadrul prioritatii 3 - Sprijinirea economiei sociale si a intreprinderilor sociale se propun urmatoarele:

  • Dezvoltarea economiei si a antreprenoratuilui social pentru a facilita accesul si participarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile;
  • Sprijinirea intreprinderilor sociale si a activitatilor de economie sociale si asigurarea sustenabilitatii acestora;
  • Sprijinirea educatiei si formarii profesionale pentru a promova antreprenoriatul social, a incuraja transferul de bune practici, metode si know-how in domeniile economiei sociale si incluziunii sociale;
  • Sprijinirea responsabilitatii sociale a intreprinderii si dezvoltarea unor servicii dedicate in cadrul acesteia (gradinite pentru copiii angajatilor, centre de ingrijire varstnici etc).


Cea mai mare parte a sprijinului pentru acest obiectiv tematic se va regasi probabil in cadrul Programului Operational Capitalul Uman. Investitiile din acest domeniu vor fi acoperite in cea mai mare parte din FSE (25% din alocarea nationala) si FEADR (19% din alocarea nationala), dar si din FEDR (8% din alocarea nationala).

Intrebarea este cum se va asigura finantarea costurilor de tip FEDR ale intreprinderilor care in actuala perioada de programare au fost limitate la valori mult prea mici de 10-15%, mai ales in conditiile in care in aceasta perioada se incurajeaza ca programele operationale sa fie finantate dintr-un singur fond. 

Pentru a finaliza negocierile, Romania mai are un numar de conditionalitati. Pentru obiectivul tematic Promovarea incluziunii sociale Romania trebuie sa rezolve urmatoarele conditionalitati:

  • Existenta si implementarea unui cadru strategic national de combatere a saraciei care sa vizeze integrarea activa a persoanelor excluse de pe piata muncii. Strategia va fi elaborata cu ajutorul unor consultanti externi - termenii de referinta pentru anagajarea acestora sunt in negociere cu Banca Mondiala. Comisia a prevazut ca si criteriu de evaluare a strategiei implicarea actorilor relevanti din domeniu. Strategia va urma si orientarile din domeniul ocuparii.
  • Existenta unui cadru strategic de politici publice pentru integrarea romilor.

Articol redactat de Ancuta Vamesu, specialist Institutul de Economie Sociala (Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile).

[sursa imaginii: aici]

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile