«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Propuneri IES privind Strategia de Dezvoltare Rurala 2014-2020

Postata in: Stiri IES
Data: 2013-12-02Institulul de Economie Sociala
a formulat cateva propuneri de imbunatatire privind Strategia de Dezvoltare Rurala a Romaniei 2014-2020. Documentul a fost transmis Directiei Generale Dezvoltare Rurala AM PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Punctul de vedere al IES este sustinut de catre Centrul Roman de Politici Europene
Centrul de Mediere si Securitate Comunitara Iasi, si Fundatia Civitas.

Numarul in continuare foarte mare al exploatatiilor agricole din Romania, capacitatile financiare si manageriale reduse ale acestora face ca asocierea fermierilor sa se constituie intr-o prioritate cheie pentru perioada 2014-2020Institutul de Economie Sociala este dedicat studiului formelor asociative, de economie sociala in toate sectoarele vietii social economice. 

In ultimii doi ani, in cadrul proiectului PROMETEUS, impreuna cu partenerul Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii din cadrul Academiei Romane, au fost realizate cercetari ample privind stadiul dezvoltarii organizatiilor colective ale fermierilor, proprietarilor de terenuri agricole si paduri, inclusiv forme traditionale de asociere rurala, cum ar fi obstile si composesoratele, din Romania. Aceste cercetari, realizate pe baza datelor statistice si a anchetelor de teren pe esantioane reprezentative, demonstreaza dificultatile cu care se confrunta aceste organizatii.
Rezultatele studiilor sunt disponibile in lucrarea Organizatiile colective ale proprietarilor de ternuri agricole si forestiere, coord Claudia Petrescu, editura Polirom, disponibil in format electronic si la aceasta pagina

  • Sectorul cooperatist in Romania are cota de piata cea mai mica din UE

Pentru ca formele asociative din domeniul agriculturii si silviculturii au un rol esential in dezvoltarea rurala, consideram ca PNDR 2014-2020 trebuie sa aiba in vedere explicit implicarea si dezvoltarea organizatiilor agricultorilor, aceasta fiind una din cheile succesului acestui program.

Prin forme asociative in agricultura intelegem cu precadere formele juridice utilizate in prezent de agriculturii si locuitorii satelor din Romania, si anume asociatii, cooperative si societati agricole, si nu formele mult prea restrictive ale grupului de producatori care au rezultate modeste pana in prezent.

Rezultatele studiilor noastre sunt confirmate si de studiile Comisiei Europene in domeniu. Astfel, conform studiului Comisiei Europene recent publicat Support for Farmers' Cooperatives, in Romania se inregistreaza cea mai mica cota de piata din sectorul cooperatist agricol, sub 1%, in conditiile in care in majoritatea statelor membre UE aceasta este de peste 10%, cu tari ca Olanda Danemarca inregistrand cote de piata de peste 70% in sectorul agricol cooperatist . 

Romania, arata studiul citat, considerata candva "granarul Europei" (the breadbasket of Europe), este in prezent importator net de produse agricole. Dupa retrocedarea terenurilor agricole s-au creat diverse forme asociative – cu precadere societati agricole, si, din 2004, si cooperative agricole. Cu toate acestea suprafata de teren agricol aflata in exploatarea unor forme asociative este de sub 1%.

Raportul noteaza ca numarul de cooperative ramane redus si chiar in scadere in perioada analizata de la 108 in 2005 la 68 in 2010. Toate aceste forme asociative erau active in productie si nu in procesare sau marketing. 

In majoritatea statelor europene cooperativa este principala forma de organizare legala din agricultura, in timp ce in Romania societatile comerciale sunt preponderente. 
Studiul de tara despre situatia cooperativelor agricole din Romania citeaza datele despre cooperative din Atlasul Economiei Sociale publicat de IES.

  • Propuneri IES privind PNDR 2014-2020

Avand in vedere accentul pe care noul regulament UE il pune pe cooperare, este cu atat mai oportun ca, in Romania, sprijinul sa fie acordat pe cat posibil proiectelor propuse in cooperare de mai multe tipuri de parteneri sau prin forme asociative, de cooperare ale producatorilor – asociatii, societati cooperative agricole si nu numai grupuri de producatori. 

De asemenea, va trebui stimulata asocierea crescatorilor de animale, precum si performantele economice si sociale ale asociatiilor existente ale acestora, inclusiv formele istorice ca obsti, composesorate etc. 

In acest sens, Institutul de Economie Sociala sustine urmatoarele propuneri pentru PNDR 2014-2020 

  1. Sprijinul acordat pentru dezvoltarea formelor asociative ale fermierilor asociatii, cooperative si societati agricole, nu numai grupuri de producatori, trebuie sa se regaseasca explicit in obiectivele PNDR fie ca o prioritate distincta fie ca o reformulate a prioritatilor existente, de exemplu reformularea prioritatii 3A .
  2. De asemenea, va trebui ca PNDR 2014-2020 sa acorde prioritate proiectelor prezentate de formele asociative. Astfel, documentele ulterioare din faza de programare vor trebui sa ptrevada aceasta prioritate explicit ca ea sa fie reflectata in grilele de evaluare, pentru toate prioritatile din program. Va trebui schimbata orientarea din perioada de programare 2007-2013 cand la evaluare se acordau puncte in plus pentru apartenenta la o forma asociativa la acordarea de puncte direct solicitantilor forme asociative. 
Documentul privind Strategia de Dezvoltare Rurala a Romaniei 2014-2020 poate fi accesat la aceasta pagina.
(Sursa foto1 aici, foto 2 aici)
 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile