«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Polonia - Bune practici din statele membre UE in finantarea intreprinderilor sociale din fondurile structurale in perioada 2007-2013

Postata in: Exemple de urmat
Data: 2014-01-24Institutul de Economie Sociala isi propune sa va ofere cateva exemple de buna practica in ceea ce priveste finantarea economiei sociale in statele UE prin intermediul fondurilor europene. Modelul propus pentru astazi - Polonia

Polonia, in cadrul Programului Operational pentru Capital Uman finantat de Fondul Social European in perioada 2007-2013, a avut Sub-masura 7.2.2 Sprijin pentru economia sociala. 

In cadrul acestei sub-masuri se finanteaza urmatoarele tipuri de proiecte:
- servicii juridice, contabile si de marketing,
- consultanta (individuala sau de grup) – centre de consiliere, incubatoare, centre de infrastructura comune,
- formare – dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor necesare pentru a initia si conduce o activitate de eocnomie sociala,  
- dezvoltarea de parteneriate locale pentru economia sociala (retele de entitati in sprijinul economiei sociale), 
- promovarea economiei sociale si a ocuparii in acest sector. 

Beneficiari eligibili sunt orice tip de entitate juridica, cu exceptia celor care realizeaza activitati economice si institutii de educatie.

Prin acest program sunt vizate urmatoarele grupuri tinta:
- entitati de economie sociala 
- servicii de ocupare, servicii sociale si de integrare cu scopul de realiza parteneriate
- persoane fizice vizate de activitatule de consulanta si formare pentru initierea unor activitati in economia sociala 

In total, alocarea financiara pentru economia sociala in Polonia, pe sub-masura 7.2.2, a fost de 163 milioane Euro.

Rezultate

Prin aceasta masura au fost finantate organizatii existente care, la nivel de regiuni, au dezvoltat centre de resurse, cate cel putin 2 in fiecare regiune care furnizeaza servicii de marketing, juridice si contabile, consultanta de afaceri, incubare de intreprinderi sociale, programe de formare despre initiarea unei intreprinderi sociale, precum si programe de promovare a economiei sociale, punandu-se accentul pe rolul si capacitatea acestui sector de a genera locuri de munca.

S-au infiintat astfel 292 de centre de resurse care au acordat sprijin pentru aproximativ 5.400 de organizatii ale economiei sociale si care au sprijinit crearea a mai mult de 1500 de lcouri de munca.

Mai multe informatii puteti afla consultand documentele oficiale publicate de autoritatile de management poloneze disponibile la aceasta pagina.

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile