«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

ONG-urile cu activitate economica recunoscute ca intreprinderi!

Postata in: Noutati legislative
Data: 2014-04-10In data de 8 aprilie, Camera Deputatilor, in calitate de camera decizonala, a adoptat o serie de modificari la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor, printre care si un amendament care prevede ca ONG-urile, cooperativele si societatile agricole care desfasoara activitati economice sunt recunoscute ca intreprinderi mici si mijlocii. In acest fel, aceste entitati pot beneficia de toate prevederile legii mentionate.

Printre amendamentele aprobate in data de 8 aprilie 2014 de Camera Deputatilor la Legea 346, se modifica si articolul 2 care face referire la formele de organizare a activitatii economice, articol care, la alin 2., mentioneaza aplicabilitatea legii si "asociatiilor si fundatiilor, cooperativelor agricole si societatilor agricole care desfasoara activitati economice" (amendamentele aprobate le puteti citi la aceasta pagina )

Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"Art. 2. – (1) In sensul prezentei legi, prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice. 
(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si asociatiilor si fundatiilor, cooperativelor agricole si societatilor agricole care desfasoara activitati economice."

Buna practica de parteneriat intre societatea civila si alesii locali

Initiativa, unul dintre punctele pe Agenda de politica publica pentru economia sociala propusa de Institutul de Economie Social IES din cadrul Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile inca din 2011 a fost preluata de ADV Romania care, in cadrul Comisiei ONG Iasi, a cerut parlamentarilor ieseni sa realizeze demersuri in sensul aprobarii acestei modificari de lege.

Aceasta initativa a fost preluata de dna deputat Cristina Nichita, si sustinut si de alti parlamentari de Iasi, care au sustinut punctul de vedere al ONG-urilor in comisiile de specialitate. Acest demers finalizat este un exemplu de buna practica de parteneriat intre societatea civila si alesii locali, care contribuie in mod direct la dezvoltarea societatii.

Dna deputat Cristina Nichita este si primul parlamentar care a sustinut o declaratie politica privind economia sociala in Parlamentul Romaniei (detalii in acest articol) si s-a remarcat ca un suporter sincer al societatii civile, implicandu-se in campania initiata de ONG-urile din domeniul social pentru modificarea propunerii legislative privind subventionarea serviciilor sociale, sustinand un sistem de servicii sociale modern in Romania

Un pas important spre recunoasterea economiei sociale

Aprobarea acestui amendament este importanta si din perspectiva Legii Economiei Sociale, care se afla in prezent la avizare in comisiile de specialitate, constituind primul pas in recunoasterea oficiala a activitatii economice realizata de catre actorii economiei sociale.

De asemenea, prin aceasta recunoastere se realizeaza un echilibru intre taxele si impozitele platite de catre acesti actori ai economiei sociale si facilitatile pe care le ofera Legea IMM-urilor. Un prim exemplu este ca acest amendament reglementeaza aceste entitati ca actori eligibili pentru finantare pentru start-up-uri, scheme de ajutor de minimis sau de stat si ONG-urile, cooperativele si societatile agricole.

Mai mult, in conditiile dificultatilor intampinate in finantarea destinata dezvoltarii economiei sociale prin intermediul POSDRU din actuala perioada de programare, recunoasterea ONG-urilor cu activitati economice si a celorlalte entitati ca intreprinderi faciliteaza inclusiv atingerea indicatorilor propusi si da posibilitatea crearii de intreprinderi sociale in diferite forme, si altele decat societatile comerciale.

Un alt avantaj este legat de participarea la licitatii, caz in care se va reduce cuantumul garantiilor de participare, care in prezent erau achitate de catre intreprinderle sociale in proportie de 100%.

Practic, acest amendament, prin introducerea in Legea IMM-urilor a entitatilor care vor fi recunoscute ca intreprinderi sociale prin intermediul Legii Economiei Sociale ca actori importanti in dezvoltarea economica si sociala a Romaniei, creaza noi oportunitati si premise reale pentru dezvoltarea si finantarea acestui sector.

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile