«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Fonduri europene pentru intreprinderi sociale si intreprinderi sociale de insertie 2014-2020 - ce prevad documentele programatice in acest moment - Programul Operational Capital Uman 2014-2020 - partea 1

Postata in: Oportunitati de finantare
Data: 2014-07-18

 

 

Ministerul Fondurilor Europene a avut la inceputul acestei luni consultari privind Programul Operational Capital Uman, program menit sa raspunda nevoilor si provocarilor referitoare la dezvoltarea resurselor umane in Romania, actionand in trei domenii principale: Ocuparea fortei de munca, Incluziune sociala si reducerea saraciei si Educatie

Documentul, versiunea de lucru iunie 2014 este disponibil la acest link. Va punem la dispozitie cateva extrase din document, cele in care sunt descrise prioritatile de investitie de care vor putea beneficia intreprnderile sociale si intreprinderile sociale de insertie. 

Prioritate  de investitii 4.1 - Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii

Implicarea activa a intreprinderilor sociale si a partenerilor sociali in dezvoltarea si implementarea de proiecte care vizeaza reducerea saraciei la nivelul comunitatilor si grupurilor defavorizate va fi incurajata, avand in vedere rolul specific jucat de acestea in implementarea cu succes a masurilor sociale, prin promovarea incluziunii active si a unei abordari participative si responsabile in solutionarea problemelor cu care se confrunta membrii grupurilor si comunitatilor dezavantajate.

Intreprinderile sociale au potentialul de multiplicare a impactului investitiei si de mobilizare a unor resurse mai importante din comunitati, mai ales in situatia in care se au in vedere grupuri defavorizate. Mai mult, intreprinderile sociale pot atrage si resurse umane calificate care pot contribui la succesul respectivei intreprinderi sociale locale. Autoritatile locale si serviciile sociale locale pot fi implicate ca si fondatori, sustinatori, actionari dupa exemplul intreprinde sociale cu mai multi parteneri (multi‐stakeholder social enterprises).

In vederea realizarii primului obiectiv specific stabilit in cadrul acestei prioritati de investitii, dezvoltarea si implementarea masurilor integrate destinate comunitatilor aflate in risc de saracie, printre tipurile de actiuni orientative care vor fi sustinute din FSE se numara si: "Sprijin pentru dezvoltarea de intreprinderi sociale de insertie,  insotita de crearea de locuri de munca si de utilizarea resurselor locale"

Se are in vedere implementarea actiunilor prin urmatoarele tipuri de mecanisme:

Cereri de propuneri de proiecte, pentru actiuni ce vizeaza comunitati delimitate geografic sau nu, si care au in vedere o abordare integrata pentru rezolvarea nevoilor sau care isi propun accentul pe un anumit domeniu (de ex. calificarea fortei de munca)

Scheme de tip grant global, destinate implementarii actiunilor dedicate comunitatilor delimitate geografic, sub 10.000 de persoane, si care vizeaza dezvoltarea unor proiecte integrate, pe baza unor planuri de dezvoltare

Interventiile  din  cadrul  acestei  prioritati  de  investitii  vor  aborda  problemele  grupurilor vulnerabile vizate si ale comunitatilor dezavantajate, care nu sunt eligibile pentru prioritatea „dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii” (Axa Prioritara 5). Sprijinul va fi acordat fie pe baza strategiei existente pentru dezvoltare locala, fie individual, pe baza unor nevoi justificate de diferitii actori din cadrul comunitatii. Cheltuielile de tip FEDR vor fi asigurate din finantarea incrucisata disponibila.

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile