«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Fonduri europene pentru intreprinderi sociale si intreprinderi sociale de insertie 2014-2020 - ce prevad documentele programatice in acest moment - Programul Operational Capital Uman 2014-2020 - partea 2

Postata in: Oportunitati de finantare
Data: 2014-07-18Ministerul Fondurilor Europene a avut la inceputul acestei luni consultari privind Programul Operational Capital Uman, program menit sa raspunda nevoilor si provocarilor referitoare la dezvoltarea resurselor umane in Romania, actionand in trei domenii principale: Ocuparea fortei de muncaIncluziune sociala si reducerea saraciei si Educatie

Documentul, versiunea de lucru iunie 2014 este disponibil la acest link. Va punem la dispozitie cateva extrase din document, cele in care sunt descrise prioritatile de investitie de care vor putea beneficia intreprnderile sociale si intreprinderile sociale de insertie. 

Prioritatea de investitii 4.2.       

Prioritatea  de  investitii  (v)  - promovarea  antreprenoriatului social si a integrarii profesionale in intreprinderile sociale si promovarea  economiei  sociale  si  solidare  pentru  a  facilita accesul la locuri de munca

In concordanta cu recomandarea specifica de tara privind reducerea saraciei, precum si cu Acordul de Parteneriat si cu strategiile nationale relevante, actiunile din cadrul acestei prioritati de investitii vor fi destinate dezvoltarii economiei sociale, promovarii si sustinerii antreprenoriatului social.

Ca urmare, prin aplicarea actiunilor prevazute in cadrul acestei prioritati de investitii, se va avea in vedere dezvoltarea de structuri functionale de economie sociala, in vederea sustinerii integrarii pe piata muncii a persoanelor si grupurilor vulnerabile. De asemenea, dezvoltarea economiei sociale va contribui la crearea de noi locuri de munca si la dezvoltarea serviciilor locale.

Actiunile vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru infiintarea intreprinderilor sociale de insertie (in care cel putin 30% dintre angajati apartin unui grup dezavantajat). Totodata, antreprenorii in domeniul social vor putea beneficia de activitati de consiliere/ consultanta si mentorat, precum si de formare profesionala in domeniul social in vederea infiintarii de intreprinderi sociale, dar si pentru dezvoltarea ulterioara a afacerilor nou infiintate.

Acest tip de sprijin (consiliere,  mentorat, formare profesionala) pentru dezvoltarea afacerilor va fi disponibil si pentru intreprinderile sociale existente. In plus, pentru aceste entitati va exista posibilitatea accesarii de micro‐credite si garantii pentru dezvoltarea afacerilor.

Se are in vedere acordarea de sprijin pentru dezvoltarea si consolidarea afacerilor si pentru alte tipuri de intreprinderi sociale start‐up sau existente, similar sprijinului disponibil pentru intreprinderile sociale de insertie. In plus, si aceste tipuri de entitati vor putea accesa credite si garantii pentru dezvoltarea afacerii.

In  vederea  realizarii  obiectivelor  stabilite  in  cadrul  acestei  prioritati  de  investitii,  vor  fi sustinute din FSE urmatoarele tipuri de actiuni:

  • Sprijin (ex. formare profesionala, consiliere, consultanta in domeniul antreprenoriatului, identificarea de piete de desfacere, dezvoltarea capacitatii si abilitatilor in diferite domenii etc) pentru infiintarea de noi intreprinderi sociale si dezvoltarea celor existente, inclusiv acordarea de sprijin financiar sub forma micro‐ granturilor.
  • Sprijin pentru masurile de imbatranire activa, de ex. angajarea varstnicilor prin intreprinderi sociale
  • Crearea si consolidarea parteneriatelor cu actorii relevanti de pe piata muncii, din sistemul de invatamant, sau de asistenta medicala, de asistenta sociala sau din administratia locala/centrala, in vederea cresterii implicarii in furnizarea de servicii relevante, integrate si de calitate, in special pentru grupurile vulnerabile
  • Crearea unor retele de sprijin si de cooperare, stabilirea de parteneriate, inclusiv pentru diseminarea de bune practici si informatii (inclusiv prin dezvoltarea unor platforme electronice de informatii si de schimburi pentru antreprenori sociali, incubatoare, investitori sociali si cei care lucreaza cu acestia), activitati de consolidare a capacitatii si transferul de know‐how cu alte comunitati si cu actorii relevanti la nivel de tara sau din alte state membre
  • Activitati de consiliere, acompaniament si accesibilizare a persoanelor din grupurile vulnerabile in vederea desfasurarii activitatii in cadrul intreprinderilor sociale de insertie.
  • Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai buna cunoastere a sectorului si imbunatatirea vizibilitatii economiei sociale ‐ inclusiv initiative de promovare a marcii sociale, si de constientizare a formelor specifice de actiune ale economiei sociale
  • Promovarea achizitiilor sociale si achizitiilor verzi ‐ in contextul reformei comunitare a achizitiilor publice si contractelor, mai ales in cazul serviciilor sociale si de sanatate

Actiunile din cadrul acestei prioritati de investitii vor fi corelate cu investitiile finantate prin POR si PNDR, in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii sociale si de asistenta medicala, precum si cu investitiile sustinute in cadrul prioritatilor de investitii 4.1 si 4.3 privind reducerea saraciei pentru persoanele/grupurile/comunitatile dezavantajate si imbunatatirea accesului la servicii de baza de calitate, dar si cu interventiile specifice in domeniul ocuparii si educatiei.

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile