«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Antreprenoriatul social si economia sociala in Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Postata in: Oportunitati de finantare
Data: 2014-08-11

Ministerul Fondurilor Europene a trimis oficial Comisiei Europene prin sistemul informatic de comunicare - Structural Funds Communication (SFC 2014), versiunile oficiale a trei programe prin care Romania va atrage fonduri europene structurale si de investitii in perioada 2014 - 2020. Programul Operational Capital Uman a fost transmis in data de 6 august a.c., Programul Operational Competitivitate si Programul Operational Asistenta Tehnica.

Programul Operational Capital Uman are o alocare financiara de aproximativ 4,22 miliarde de euro, suma din care vor fi finantate proiecte care vor incuraja ocuparea si mobilitatea fortei de munca, in special in randul tinerilor si a persoanelor situate in afara pietei muncii, promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei, alaturi de sustinerea educatiei, dezvoltarea competentelor si incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii. Documentul este disponibil la acest link

Antreprenoriatul social si economia sociala in Programul Operational Capital Uman 2014-2020 se regasesc explicit in Prioritatea de investitii "Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and the social and solidarity economy in order to facilitate access to employment" din cadrul POCU. Varianta actuala a documentului limiteaza mult spectrul interventiilor. 

Rezultatele asteptate sunt:

• Cresterea numarului de entitati de economie sociala/dezvoltarea entitatilor existente

• Cresterea numarului de persoane ocupate in cadrul entitatilor de economie sociala 

Tipuri si exemple de actiuni care vor fi sprijinite, principalele grupuri tinta si tipurile de beneficiari – extras din documentul oficial

In concordanta cu Recomandarea Specifica de Tara 2014 privind reducerea saraciei, precum si cu AP 2014-2020 si cu strategiile nationale relevante, actiunile din cadrul acestei prioritati de investitii vor fi destinate dezvoltarii economiei sociale, promovarii si sustinerii antreprenoriatului social.

Ca urmare, se va avea in vedere dezvoltarea de structuri de economie sociala, in vederea sustinerii integrarii pe piata muncii a persoanelor din grupurile  vulnerabile. Dezvoltarea economiei sociale va contribui la crearea de noi locuri de munca si la dezvoltarea serviciilor locale.

Actiunile vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru infiintarea intreprinderilor sociale de insertie. Totodata,  antreprenorii in domeniul social, atat din entitatile nou infiintate, cat si cei din entitatile deja existente, vor putea beneficia de activitati de consiliere/ mentorat, precum si de formare profesionala in domeniul social.

Acest tip de sprijin (consiliere, mentorat, formare profesionala) pentru dezvoltarea afacerilor va fi disponibil si pentru intreprinderile sociale existente. In plus, va exista posibilitatea accesarii de instrumente financiare (ex. sub forma de micro-credite si garantii pentru dezvoltare a afacerilor).

In vederea realizarii obiectivului specific, vor fi sustinute din FSE urmatoarele tipuri de actiuni:

• Sprijin (ex. formare profesionala, consiliere, consultanta in domeniul antreprenoriatului, identificarea de piete de desfacere,  dezvoltarea capacitatii si abilitatilor in diferite domenii etc) pentru infiintarea de noi intreprinderi sociale si dezvoltarea celor existente, inclusiv acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor

• Sprijin financiar pentru implementarea masurilor de imbatranire activa, de ex. pentru angajarea varstnicilor in intreprinderi sociale

• Crearea si consolidarea parteneriatelor cu actorii relevanti de pe piata muncii, din sistemul de invatamant/ de asistenta medicala/ de asistenta sociala sau din administratia locala/ centrala in vederea cresterii implicarii in furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile

• Crearea unor retele de sprijin si de cooperare, stabilirea de parteneriate, pentru diseminarea de bune practici si informatii, activitati de consolidare a capacitatii si transferul de know-how cu alte comunitati si cu actorii relevanti la nivel de tara sau din alte State Membre

• Activitati de consiliere, acompaniament a persoanelor din grupurile vulnerabile si accesibilizarea locurilor de munca in vedere a desfasurarii activitatii in cadrul intreprinderilor sociale de insertie

• Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai buna cunoastere a sectorului si imbunatatirea vizibilitatii economiei sociale - inclusiv initiative de promovare a marcii sociale si de constientizare a formelor specifice de actiune ale economiei sociale 

Grupuri tinta potentiale

• Persoane din grupuri vulnerabile care vor fi angajate in intreprinderi sociale nou infiintate sau in intreprinderi sociale existente

Beneficiari potentiali

• Entitati de economie sociala existente/ nou infiintate

In situatia utilizarii mecanismului de grant global pentru masurile de acordare de alocatii nerambursabile, beneficiarii actiunii pot fi administratorii acestor scheme (depinde de modul de implementare selectat)

• In situatia utilizarii instrumentelor financiare, beneficiarul actiunii poate fi fondul fondurilor/ entitatea implicata in implementarea mecanismului de instrumente financiare.

Varianta POCU transmisa Comisiei Europene 6 august 2014 este disponibila la acest link

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile