«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Un nou Cod Fiscal

 • 18 februarie 2015: Ministerul Finantelor Publice lanseaza in dezbatere publica Proiectul de lege privind Codul fiscal si Proiectul de lege privind Codul de procedura fiscala, in contextul Strategiei fiscal bugetare pentru perioada 2014-2016. Rescrierea vizeaza, conform expunerii de motive, "o reformulare a textului actual pentru o mai buna intelegere a acestuia, eliminarea disfunctionalitatilor existente, dar si o actualizare si o reasezare a prevederilor titlurilor si articolelor.
 • 23 februarie 2015: Institutul de Economie Sociala (program al FDSC) incepe un demers de advocacy pentru promovarea unui cadrul fiscal favorabil economiei sociale.
 • 2 martie 2015: Coalitia pentru Economie Sociala transmite Ministerului Finantelor Publice o serie de recomandari ce au drept scop sprijinirea dezvoltarii sectorului economiei sociale. Parte din acestea au fost formulate in colaborare cu Comisia pentru Munca a Camerei Deputatilor si cu Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice cu ocazia dezbaterilor la Legea Economei Sociale lege promovata de Guvern in anul 2014 si adoptata de Parlament in 24 iunie 2015, pornind de la necesitatea asigurarii unui cadru stimulativ dezvoltarii acestui sector aflat in crestere constanta in Romania. Principalele amendamente vizeaza:
 1. Scutirea de impozit/taxa pe cladiri si terenuri, prin efectul legii,  a cladirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre asociatiile si fundatiile acreditate ca furnizorii de servicii sociale, cladirilor utilizate de asociatii si fundatii folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ si a cladirilor utilizate de intreprinderile sociale de insertie;
 2. Posibilitatea acordarii de catre consiliile locale, prin hotarare, de scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri si terenuri datorate pentru urmatoarele cladirile utilizate de catre intreprinderi sociale si cladirile detinute de societatile cooperative agricole Legea 1 /2005 si Legea cooperativelor agricole) si de cooperativele atestate ca intreprinderi sociale;
 3. Scutirea de la plata TVA a prestarilor de servicii si/sau livrarile de bunuri si lucrarile adresate consumatorului final  furnizate de intreprinderile sociale de insertie.         
 • 25 martie 2015: Guvernul Romaniei adopta proiectele de Cod Fiscal si Cod de Procedura Fiscala si le transmite Parlamentului spre dezbatere și aprobare.
 • 24 iunie 2015: Amendamentele propuse de catre Coalitia pentru Economie Sociala au fost adoptate de Comisia pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor, prin Raportul adoptat in data de 24 iunie 2015.
 • 25 iunie 2015: Camera Deputatilor adopta proiectul de lege privind Codul Fiscal in calitate de camera decizionala .
 • 20 iulie 2015: Presedintele Romaniei solicita reexaminarea Codului Fiscal; cererea de reexaminare este inaintata Senatului.
 • 14 august 2015: Coalitia pentru Economie Sociala continua demersurile de promovare a unui cadrul fiscal favorabil dezvoltarii intreprinderilor sociale si intreprinderilor sociale de insertie. IES transmite o scrisoare Ministerului Finantelor Publice privind recomandarile de imbunatatire a Codului Fiscal.
 • 3 septembrie 2015: Camera Deputatilor adopta proiectul de lege privind Codul Fiscal in calitate de camera decizionala. Noul Cod Fiscal include doua dintre amendamentele formulate de catre Coalitia pentru Economie Sociala:
 1. Scutire prin efectul legii de la plata impozitului pentru cladirile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie.
 2. Scutire prin decizia consiliului local pentru cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; si cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile