«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Asociatiile de proprietari de locuinte

Asociatiile de proprietari de locuinte

ASOCIATIILE DE PROPRIETARI DE LOCUINTE, actori ai economiei sociale

In cursul perioadei de tranzitie, prin procesul de privatizare din tarile Europei Centrale si de Est, locuinta a devenit principalul bun material al majoritatii familiilor.
In Romania la Recensamantul din 2010, s-a evidentiat mentinerea proprietatii private particulare a locuintelor ca preponderenta: 98,2% din totalul locuintelor conventionale, urmata de proprietatea de stat ce detine o pondere de 1,5%; celelalte forme de proprietate privata de grup, cooperatista, asociativa - proprietatea asociatiilor profesionale, a scriitorilor,compozitorilor, a partidelor politice, sindicatelor, organizatiilor de caritate, fundatiilor etc. si a cultelor religioase - detin impreuna restul de 0,3% din numarul total de locuinte conventionale.  

Dupa privatizarea in masa a fondului public de locuinte cu chirie, proprietatea personala in cladirile de locuit cu apartamente a devenit tipul predominant de posesiune in zonele urbane. In Romania s-au creat bazele legale pentru infiintarea coproprietatii si functionarea asociatiilor de proprietari. In pofida existentei cadrului legislativ, infiintarea coproprietatii si a asociatiilor de proprietari s-a dovedit a fi un proces lent si dificil. Organizarea si functionarea eficienta a condominiilor de locuinte presupune acorduri financiare si aspecte organizatorice si institutionale destul de complexe.

Numite in SUA si, in general, in America de Nord condominii si pe continentul european, in Franta, sindicat de co-proprietate, astfel de organizatii exista peste tot in lume. In Europa intalnim foarte adesea si cooperativele de locuinte (vezi aici articol IES despre cooperativele de locuinte), care construiesc si administreaza imobile pentru membri lor. Legislatie specifica asociatiilor de proprietari de apartamente si cooperativelor de locuinte exista in multe tari europene, ca exemplu in Suedia - Housing associations (economic associations) sau Republica Ceha -  Association of flat owners, 2000. 

La nivel european functioneaza CECODHAS Housing Europe - Comitetul European pentru cooperativele de locuinte si locuinte sociale, o retea a federatiilor nationale si regionale care grupeaza 4.500 de organizatii non-profit neguvernamentale din domeniul locuirii si 28.000 de cooperative de locuinte. Cei 45 de membri din 19 state membre UE adminsitreaza aproximativ 25 de milioane de locuinte. Mai multe detalii despre CECODHAS aici.

In Romania activitatea asociatiilor de proprietari este reglementata de Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Conform Legii cadru care le reglementeaza Asociatia de proprietari este forma de asociere autonoma si nonprofit a majoritatii proprietarilor dintr-un condominium (cladire-bloc de locuinte-condominiu - proprietatea imobiliara formata din proprietati individuale, definite apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinte, si proprietatea comuna indiviza. Poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna).
Asociatia de proprietari are drept scop administrarea si gestionarea proprietatii comune care, pe langa drepturi, impune obligatii pentru toti proprietarii. Pentru mai multe detalii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari vezi aici Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari cu modificarea intervenita prin  Legea 175 din 2010 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari pentru modificarea Legii nr. 230/2007.

O asociatie de proprietari intr-un condominium este o organizatie privata non-profit. Proprietarii individuali de apartamente devin automat membri in asociatie atunci cand isi cumpara apartamentul. Proprietatea asupra unei unitati si apartenenta la asociatia de proprietari sunt indisolubil legate. Atunci cand un proprietar isi vinde apartamentul, transfera noului proprietar si calitatea sa de membru in asociatie, acesta neputand refuza apartenenta. Asociatia de proprietari este o organizatie complet democratica. Modul ei de functionare poate fi rezumat In felul urmator:

 • adunarea oficiala a membrilor asociatiei este autoritatea suprema a acesteia, deciziile fiind luate prin vot;
 • conducerea, aleasa de membri, este responsabila cu conducerea asociatiei intre adunarile proprietarilor;
 • administratorul, numit de comitet, raspunde de functionarea de zi cu zi a asociatiei;
 • comitetul, ales de membri, are sarcini specifice (control financiar, activitati sociale etc.) pentru indeplinirea unor sarcini speciale se angajeaza persoane din exterior (curatenie, reparatii, intretinere etc.). 

Spre deosebire de alte entitati ale economiei sociale, asociatiile de proprietari se constituie prin depunerea unei (1) cereri pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari impreuna cu (2) statutul, (3) acordul de asociere si (4) procesul-verbal al adunarii generale de constituire la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea.

La recensamantul din 2002 peste 36% din populatia Romaniei de la acel moment locuia in cele 83.799 de cladiri de tip bloc , mai precis 2.868.820 de gospodarii care totalizau 7.821.169 de persoane. Pentru pentru anul 2010 evidentele Eurostat raporteaza ca 37,3% din populatia Romaniei locuieste in apartamente de bloc. Rata de locuire in apartamente de bloc este relativ mica in Romania in comparatie cu media la nivel UE de 41,8%, si mult mai mica decat cea inregistrata in tari ca Grecia 58,2%, Spania 64,5% si tarile baltice Estonia si Lituania, ambele peste 64%. Putem spune ca realitatea asociatiilor de proprietari priveste 37% din populatia Romaniei.

In Romania functioneaza Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat din care fac parte peste 15.000 de asociatii de proprietari din 31 de judete. Pentru mai multe detalii despre Liga Habitat click aici.

De asemenea, si Federatia Asociatiilor de Proprietari din Romania, care functioneaza din 2001, are un rol de reprezentare pentru asociatiile de proprietari, fiind si un de centru de resurse pentru acestea. La intiativa FAPR  a fost  introdusa in Clasificarea Ocupatiilor din Romania, cod 512112, meseria de administrator de imobile. In aceasta directie, FAPR organizeaza cursuri pentru administratorii de imobile, de pregatire profesionala si de specializare. Mai multe detalii despre Federatie gasiti aici.

Federatii locale

Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara (FALT) a fost inregistrata din 1993 si grupa, in anul 2012, 6253 de asociatii de locatari/proprietari si persoane fizice din Timisoara, din care un numar de 3400 sunt asociatii de locatari/proprietari reprezentand 91.413 familii si un numar de 2853 sunt persoane fizice. 

FALT ofera numeroase servicii membrilor:

 • consultatii juridice in domeniul spatiului locativ si al protectiei consumatorilor pentru membrii unui condominiu;
 • pentru transformarea din asociatii de locatari in asociatii de proprietari;
 • intocmirea dosarului in vederea actionarii in judecata a celor rau – platnici sau a celor care au facut delapidari din gestiunea asociatiei;
 • concilierea dintre unii membri ai condominiilor, dintre membrii si asociatie, dintre membrii si furnizorii de servicii publice;
 • administrarea asociatiilor prin FALT sau numai Intocmirea listelor de cheltuieli;
 • verificarea gestiunii asociatiilor la cerere;
 • reprezentarea intereselor asociatiei si membrilor sai in raport cu autoritatile locale si cu prestatorii de servicii;
 • sustinerea si promovarea unor Hotarari ale Consiliului Local in interesul asociatiilor. 

Pentru mai multe detalii despre FALT click aici .

(Material elaborat de Ancuta Vamesu in cadrul proiectului Prometeus)

Va continua

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile