«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Entitati ale economiei sociale in Romania

"Se stie ca niciodata institutiile create de stat nu au dat roade atat de frumoase ca cele ce s-au nascut fara ajutorul lui."
(I.G. Duca, primul presedinte al Casei centrale a Bancilor Populare la Congresul Cooperatist din 1904 ).

Aceasta sectiune este destinata descrierii principalelor entitati de economie sociala din Romania, cu precadere cele care fac obiectul cercetarii Institutului de Economie Sociala. Mai multe informatii despre aceste entitati veti putea gasi in sectiunea destinata rapoartelor de cercetare intreprinse de IES.

Incepand cu anul 2015, sunt recunoscute la nivel normativ, prin intermediul Legii nr. 219, urmatoarele entitati de economie sociala:

  • societatile cooperative de gradul I, care functioneaza in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata;
  • cooperativele de credit, care functioneaza in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • asociatiile si fundatiile, care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care functioneaza in baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, republicata;
  • casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt infiintate si functioneaza in baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • societatile agricole, care functioneaza in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile ulterioare;
  • orice alte categorii de persoane juridice care respecta, conform actelor legale de infiintare si organizare, cumulativ, definitia si principiile economiei sociale prevazute in prezenta lege.

Organizatiile neguvernamentale sunt persoane juridice constituite de persoane fizice sau persoane juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati in interes general sau in interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial (adica non-profit sau fara scop lucrativ).
In Romania formele juridice sub care se pot constitui organizatii neguvernamentale sunt asociatii, fundatii ori federatii.


Cooperatia reprezinta un sector specific al economiei care functioneaza prin societati cooperative si alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial si national.
Cooperativele (societatile cooperative) se infiinteaza si se organizeaza conform Legii nr. 1 din 21/02/2005 privind Organizarea si functionarea cooperatiei.


Bancile cooperatiste sunt institutii de credit constituite ca asociatii autonome de persoane fizice, unite voluntar, in scopul indeplinirii nevoilor si aspiratiilor lor comune de ordin economic, social si cultural. Ele functioneaza in special pe principiul intr-ajutorarii membrilor cooperatori (cf. OUG 99/2006). Cu cateva exceptii, cooperativele de credit pot desfasura majoritatea activitatilor pe care le poate desfasura orice alta institutie de credit.


In ultimii ani, pe plan mondial, datorita strategiilor de concentrare sau de dezvoltare, fermierii sunt pusi in fata unei decizii strategice fundamentale, si anume sa aleaga cum sa actioneze mai bine in conditii de nesiguranta pentru a realiza exploatatii agricole viabile, rentabile, rezistenta la concurenta, cu pietele de desfacere si eficienta in accesarea de fonduri financiare. Ca alternativa, fermierii realizeaza diferite forme de asociere, dintre care se evidentiaza cooperativele, grupurile de producatori si asociatiile de producatori.

Romania, aflata in prezent in situatia de adaptare la noile reglementari comunitare, dispune de o agricultura in care isi defasoara activitatea aproximativ 37% din populatie, cu circa 3 milioane de parcele, a caror suprafata medie este de 1,5 ha, fapt care impune cu acuitate organizarea fermierilor in forme asociative, in vederea modernizarii acestei importante ramuri economice.


Fermierii din Romania pot opta intre mai multe forme asociative si anume: societatile agricole, , cooperativele agricole - cea mai frecventa forma de asociere a agricultorilor din toata lumea si societatile cooperative in baza Legii 1 / 2005, care prevede la randul ei posibilitatea constituirii de societati cooperative de valorificare - asociatii de persoane fizice care se constituie in scopul de a valorifica produsele proprii sau achizitionate prin distributie directa sau prin prelucrare si distributie directa; si de societati cooperative agricole - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata in comun suprafetele agricole detinute de membrii cooperatori, de a efectua in comun lucrari de imbunatatiri funciare, de a utiliza in comun masini si instalatii si de a valorifica produsele agricole;


Casa de Ajutor Reciproc este o institutie financiara nebancara, fara scop patrimonial, organizata in vederea sprijinirii si intrajutorarii financiare a membrilor asociati.

Conform definitiilor utilizate la nivel european, entitatile de tip Case de Ajutor Reciproc se incadreaza in domeniul sprijinului mutual financiar, al caror rol este de a preveni excluziunea financiara.


Unitatile protejate sunt entitati ale economiei sociale cunoscute la nivel european sub denumirea de intreprinderi sociale pentru integrarea in munca (Work Integration Social Entreprises WISE) sau intreprinderi de insertie profesionala.

Intreprinderile sociale pentru integrarea in munca sunt entitati economice autonome, a caror principal obiectiv il reprezinta integrarea profesionala a persoanelor care se confrunta cu dificultati serioase pe piata muncii. Aceasta integrare se realizeaza pe piata libera a muncii, in cadrul unor ateliere protejate sau prin formare si calificare profesionala.


Societate mutuala de asigurari este persoana juridica civila ai carei asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori, care functioneaza pe principiile codului civil.


O asociatie de proprietari intr-un condominium este o organizatie privata non-profit. Proprietarii individuali de apartamente devin automat membri in asociatie atunci cand isi cumpara apartamentul. Proprietatea asupra unei unitati si apartenenta la asociatia de proprietari sunt indisolubil legate. Atunci cand un proprietar isi vinde apartamentul, transfera noului proprietar si calitatea sa de membru in asociatie, acesta neputand refuza apartenenta. Asociatia de proprietari este o organizatie complet democratica. Modul ei de functionare poate fi rezumat In felul urmator:
adunarea oficiala a membrilor asociatiei este autoritatea suprema a acesteia, deciziile fiind luate prin vot;
conducerea, aleasa de membri, este responsabila cu conducerea asociatiei intre adunarile proprietarilor;
administratorul, numit de comitet, raspunde de functionarea de zi cu zi a asociatiei;
comitetul, ales de membri, are sarcini specifice (control financiar, activitati sociale etc.)
pentru indeplinirea unor sarcini speciale se angajeaza persoane din exterior (curatenie, reparatii, intretinere etc.).

Spre deosebire de alte entitati ale economiei sociale, asociatiile de proprietari se constituie prin depunerea unei cereri pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea.
Mai multe detaliui in articol

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile