«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Studii de caz din Italia, Spania, Suedia si Romania

Bune practici din Italia, Spania, Suedia si Romania

Bune practici Trento - ITALIA 

Bune practici Almeria - SPANIA

Bune practici Skaraborg - SUEDIA

Bune practici ROMANIA 

Rapoarte de politica publica (limba engleza)

Descrierea proiectului "New Crops - Antreprenoriat social pentru crearea de noi oportunitati pentru persoanele excluse social din zonele rurale"


New Crops - Antreprenoriat social pentru crearea de noi oportunitati pentru persoanele excluse social din zonele rurale
(New Crops - Social entrepreneurship to create  new opportunities for socially excluded in rural areas)


Proiectul isi propune sa ofere cunostintele si abilitatile necesare formatorilor, managerilor si viitorilor manageri ai cooperativelor si intreprinderilor sociale care se afla la inceput de drum, pentru a infiinta si dezvolta organizatii/afaceri sociale de succes care sa produca rezultate econmice si sociale pentru membri lor si sa genereze locuri de munca in zonele rurale.

Obiective specifice:

1. Proiectarea si dezvoltarea de materiale de formare inovative dedicate pentru faza de start-up si managementul intreprinderilor sociale sau al cooperativelor din zonele rurale, materiale adecvate grupurilor marginalizate economic, inclusiv femierilor de subzistenta sau semisubzistenta.

2. Dezvoltarea capacitatii organizatiilor de formare implicate in educatia adultilor si a angajatilor acestora, prind oferirea de instrumente adecvate de suport al calitatii pentru aceia care isi doresc sa infiinteze cooperative si intreprinderi sociale sau sa imbunatateasca managementul acestora.

3. Dezvoltarea de abordari alternative ale invatarii care sa faciliteze includerea cetatenilor marginalizati in activitati de formare antreprenoriala, inclusiv prin utilizarea de noi tehnologii care sa permita un acces cat mai sporit al adultilor la programele de formare.

Grupul tinta: Membri sau viitori membri ai cooperativelor sau intreprinderilor sociale din zona rurala 

Rezultate si activitati principale:

Identificarea si promovarea a 40 de bune practici din cele 4 tari partenere;

Documentarea a 16 modele de afacere de succes, sub forma unor studii de caz si utilizarea lor in cadrul materialelor de formare  

Dezvoltarea de noi materiale de formare – un material general pentru start-up si managementul intreprinderii sociale si cooperativei, un modul dedicat cooperativelor de fermieri, unul dedicat cooperativelor de integrare in munca si servicii sociale, unul pentru alte tipuri de cooperative sociale din mediul rural (micro-credit, utilitati si cooperative de consum) si unul dedicat intreprinderilor sociale verzi, toate bazate pe experienta celor 4 tari partenere.

Dezvoltarea unui kit European de resurse pentru start-up de cooperative si intreprinderi sociale in zonele rurale, disponibile atat la nivel national cat si la nivel European 

Beneficiar: Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

Parteneri: Federazione Trentina Della Cooperazione (Italia), Universidad De Almeria (Spania), Asociacion De Organizaciones De Productores De Frutas Y Hortalizas Dealmeria – Coexphal (Spania) si Coompanion Kooperativ Utveckling Skaraborg (Suedia)

Finantare: Proiectul este finantat prin programul Erasmus+.

Perioada de implementare: Septembrie 2014 - August 2017

Contact:
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile
Irina Sinziana Opincaru, cercetator
Tel.: 021.310.01.81
Email: irina.opincaru@fdsc.ro 

 

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Sprijinul Comisiei Europene pentru productia acestor publicatii nu costituie acceptul continutului acestora, care reflecta exclusiv viziunea autorilor, iar Comisia nu poate fi facuta responsabila pentru nicio utilizare a informatiei continuta de acestea.


ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile