«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Casele de ajutor reciproc


Casa de Ajutor Reciproc este o institutie financiara nebancara, fara scop patrimonial, organizata in vederea sprijinirii si intrajutorarii financiare a membrilor asociati.

Conform definitiilor utilizate la nivel european, entitatile de tip Case de Ajutor Reciproc se incadreaza in domeniul sprijinului mutual financiar, al caror rol este de a preveni excluziunea financiara. Excluziunea financiara desemneaza “procesul prin care oamenii intâmpina dificultati in accesarea si/sau utilizarea acelor servicii si produse financiare ale pietei dominante care corespund nevoilor lor si le permit sa duca o viata sociala normala in societatea din care fac parte” (Réseau Financement Alternatif, p.9).

In Romania, Casele de Ajutor Reciproc functioneaza in baza a doua legi distincte, una pentru salariati si alta pentru pensionari, respectiv Legea 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, republicata in Monitorul Oficial 261 din 22.04.2009, si Legea nr 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.

Case de ajutor reciproc ale  salariatilor

Case de ajutor reciproc ale  salariatilor (CARs), functioneaza in baza OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii dar si in baza unui act normativ special, Legea 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc pentru salariati si al uniunilor acestora.

Potrivit legii, Casele de ajutor reciproc ale salariatilor sunt asociatii fara scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimtamânt al salariatilor, in vederea sprijinirii si intrajutorarii membrilor lor.

Obiectul de activitate
al CAR ale salariatilor il constituie acordarea de imprumuturi cu dobanda mica catre membrii acestora.
Casele de ajutor reciproc ale salariatilor sunt obligate sa prezinte anual situatiile financiare uniunilor teritoriale judetene, Uniunii Nationale, precum si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale salariatilor din România (U.N.C.A.R.s.R.) este organizatia nationala autorizata, raspunzatoare de mentinerea si dezvoltarea sistemului solid si sigur al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor. U.N.C.A.R.s.R. are afiliate 39 de uniuni teritoriale, care cuprind 2.377 case de ajutor reciproc ale salariatilor – institutii financiare nebancare.
 
Conform Registrului de evidenta al institutiilor financiare nebancare al Bancii Nationale a României la data de 27.08.2010 existau in Romania 2.993 case de ajutor reciproc active ca institutii financiare nebancare.

Ca si reprezentare la nivel international, doar Federatia Caselor de Ajutor Reciproc din România (federatie infiintata in 2004, cu 15 membri la 31.12.2007) este membra a Consiliului Mondial al Uniunilor de Credit (WOCCU).

Case de ajutor reciproc ale  pensionarilor si asistatilor social (CARP)

Case de ajutor reciproc ale  pensionarilor si asistatilor social (CARP) reprezinta o categorie aparte de organizatii nonprofit care functioneaza in baza OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si a unui act normativ special Legea 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.

CARP sunt organizatii cu caracter civic, cu scop de caritate, de intrajutorare mutuala si de asistenta sociala. scopul principal al acestora este acordarea de imprumuturi rambursabile cu dobanda modica si ajutoare nerambursabile.

CARPurile presteaza, de asemenea, diverse servicii membrilor sai (magazine la pret redus, activitati culturale, turistice si de agrement, centre de zi, cantine sociale, servicii de ingrijiri la domiciliu etc). la preturi reduse folosind munca unor pensionari membri ai casei, contribuind astfel in mod eficient la imbatrânirea activa si la imbunatatirea accesului la servicii a unor categorii defavorizate.

Beneficiarii CARP
sunt atât persoanele pensionare, beneficiarii de ajutor social cât si membrii familiilor acestora.

In martie 2010, numarul de membri ai Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România era estimat de Federatia Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc Omenia la 1.300.000 de persoane.
Federatia Nationala Omenia isi declara o structura teritoriala compusa din 38 filiale judetene si 142 CARP-uri cu personalitate juridica.

In cadrul sectiunii Resurse / Cercetari/ Cercetari IES gasiti Raportul "Economia sociala si problematica varstei a treia. Rolul asociatiilor mutuale si de ajutor reciproc" in versiune preliminara. Raportul trateaza subiectul organizatiilor mutuale cu accent pe problematica varstei a treia, avand ca principal subiect Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor.

Raportul este realizat in cadrul proiectului PROMETEUS de catre dna. prof. Mihaela Lambru, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala a Universitatii Bucuresti.

Consulta si:


Organizatiile neguvernamentale sunt persoane juridice constituite de persoane fizice sau persoane juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati in interes general sau in interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial (adica non-profit sau fara scop lucrativ).
In Romania formele juridice sub care se pot constitui organizatii neguvernamentale sunt asociatii, fundatii ori federatii.


Cooperatia reprezinta un sector specific al economiei care functioneaza prin societati cooperative si alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial si national.
Cooperativele (societatile cooperative) se infiinteaza si se organizeaza conform Legii nr. 1 din 21/02/2005 privind Organizarea si functionarea cooperatiei.


Bancile cooperatiste sunt institutii de credit constituite ca asociatii autonome de persoane fizice, unite voluntar, in scopul indeplinirii nevoilor si aspiratiilor lor comune de ordin economic, social si cultural. Ele functioneaza in special pe principiul intr-ajutorarii membrilor cooperatori (cf. OUG 99/2006). Cu cateva exceptii, cooperativele de credit pot desfasura majoritatea activitatilor pe care le poate desfasura orice alta institutie de credit.


In ultimii ani, pe plan mondial, datorita strategiilor de concentrare sau de dezvoltare, fermierii sunt pusi in fata unei decizii strategice fundamentale, si anume sa aleaga cum sa actioneze mai bine in conditii de nesiguranta pentru a realiza exploatatii agricole viabile, rentabile, rezistenta la concurenta, cu pietele de desfacere si eficienta in accesarea de fonduri financiare. Ca alternativa, fermierii realizeaza diferite forme de asociere, dintre care se evidentiaza cooperativele, grupurile de producatori si asociatiile de producatori.

Romania, aflata in prezent in situatia de adaptare la noile reglementari comunitare, dispune de o agricultura in care isi defasoara activitatea aproximativ 37% din populatie, cu circa 3 milioane de parcele, a caror suprafata medie este de 1,5 ha, fapt care impune cu acuitate organizarea fermierilor in forme asociative, in vederea modernizarii acestei importante ramuri economice.


Fermierii din Romania pot opta intre mai multe forme asociative si anume: societatile agricole, , cooperativele agricole - cea mai frecventa forma de asociere a agricultorilor din toata lumea si societatile cooperative in baza Legii 1 / 2005, care prevede la randul ei posibilitatea constituirii de societati cooperative de valorificare - asociatii de persoane fizice care se constituie in scopul de a valorifica produsele proprii sau achizitionate prin distributie directa sau prin prelucrare si distributie directa; si de societati cooperative agricole - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata in comun suprafetele agricole detinute de membrii cooperatori, de a efectua in comun lucrari de imbunatatiri funciare, de a utiliza in comun masini si instalatii si de a valorifica produsele agricole;


Casa de Ajutor Reciproc este o institutie financiara nebancara, fara scop patrimonial, organizata in vederea sprijinirii si intrajutorarii financiare a membrilor asociati.

Conform definitiilor utilizate la nivel european, entitatile de tip Case de Ajutor Reciproc se incadreaza in domeniul sprijinului mutual financiar, al caror rol este de a preveni excluziunea financiara.


Unitatile protejate sunt entitati ale economiei sociale cunoscute la nivel european sub denumirea de intreprinderi sociale pentru integrarea in munca (Work Integration Social Entreprises WISE) sau intreprinderi de insertie profesionala.

Intreprinderile sociale pentru integrarea in munca sunt entitati economice autonome, a caror principal obiectiv il reprezinta integrarea profesionala a persoanelor care se confrunta cu dificultati serioase pe piata muncii. Aceasta integrare se realizeaza pe piata libera a muncii, in cadrul unor ateliere protejate sau prin formare si calificare profesionala.


Societate mutuala de asigurari este persoana juridica civila ai carei asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori, care functioneaza pe principiile codului civil.


O asociatie de proprietari intr-un condominium este o organizatie privata non-profit. Proprietarii individuali de apartamente devin automat membri in asociatie atunci cand isi cumpara apartamentul. Proprietatea asupra unei unitati si apartenenta la asociatia de proprietari sunt indisolubil legate. Atunci cand un proprietar isi vinde apartamentul, transfera noului proprietar si calitatea sa de membru in asociatie, acesta neputand refuza apartenenta. Asociatia de proprietari este o organizatie complet democratica. Modul ei de functionare poate fi rezumat In felul urmator:
adunarea oficiala a membrilor asociatiei este autoritatea suprema a acesteia, deciziile fiind luate prin vot;
conducerea, aleasa de membri, este responsabila cu conducerea asociatiei intre adunarile proprietarilor;
administratorul, numit de comitet, raspunde de functionarea de zi cu zi a asociatiei;
comitetul, ales de membri, are sarcini specifice (control financiar, activitati sociale etc.)
pentru indeplinirea unor sarcini speciale se angajeaza persoane din exterior (curatenie, reparatii, intretinere etc.).

Spre deosebire de alte entitati ale economiei sociale, asociatiile de proprietari se constituie prin depunerea unei cereri pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea.
Mai multe detaliui in articol

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile