«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Societatile agricole

Societatile agricole

Constituirea producatorilor agricoli in forme asociative poate deschide noi oportunitati de dezvoltare economica prin folosirea puterii colective in scopul cresterii prosperitatii membrilor, a familiilor lor si comunitatilor din care fac parte.

In ultimii ani, pe plan mondial, datorita strategiilor de concentrare, fermierii sunt pusi in fata unei decizii strategice fundamentale care sa le permita sa actioneze mai bine in conditii de nesiguranta pentru a realiza exploatatii agricole viabile si sa reziste la concurenta pentru pietele de desfacere si sa poate arage finantarea necesara. Ca alternativa, fermierii realizeaza diferite forme de asociere, dintre care se evidentiaza cooperativele, grupurile de producatori si asociatiile de producatori.

Romania, aflata in prezent in situatia de adaptare la noile reglementari comunitare, dispune de o agricultura in care isi defasoara activitatea aproximativ 37% din populatie, cu circa 3 milioane de parcele, a caror suprafata medie este de 1.5 ha, fapt care impune cu acuitate organizarea fermierilor in forme asociative, in vederea modernizarii acestei importante ramuri economice.

Fermierii din Romania pot opta intre mai multe forme asociative si anume: societatile agricole (pe care vi le prezentam in continuare), cooperativele agricole - cea mai frecventa forma de asociere a agricultorilor din toata lumea, si societatile cooperative in baza Legii 1/2005.
Legea 1/2005 prevede la randul ei posibilitatea constituirii de societati cooperative de valorificare (asociatii de persoane fizice care se constituie in scopul de a valorifica produsele proprii sau achizitionate prin distributie directa sau prin prelucrare si distributie directa) si de societati cooperative agricole (asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata in comun suprafetele agricole detinute de membrii cooperatori, de a efectua in comun lucrari de imbunatatiri funciare, de a utiliza in comun masini si instalatii si de a valorifica produsele agricole).

Dupa schimbarea de regim din 1989, imediat ce s-a trecut la reforma funciara, in Romania s-a introdus o lege care permitea formele asociative in agricultura, si anume Legea 36 din 1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura. Dat fiind trecutul recent de colectivizare fortata, legea nici macar nu mentioneaza cooperativele ca forma de asociere. Au fost necesari alti 13 ani pentru ca sa se poata din nou vorbi despre cooperative agricole. Astfel, in 2004, Parlamentul adopta legea cooperativelor agricole pe care am prezentat-o si noi aici

Societatile agricole

Iata cum defineste legea principalele elemente ale acestei entitati de economie sociala:

Membri - constituire
Prin statut se vor determina conditiile pentru admiterea asociatilor in societate, numarul minim de asociati care nu poate fi mai mic de 10, capitalul social format din parti sociale de egala valoare, a caror marime nu poate fi mai mica de 10.000 lei fiecare, numarul de parti sociale pe care il poate avea un asociat, modul de evaluare a partilor sociale in cazul aportului in natura, inclusiv a folosintei pamintului. 
Societatile agricole respecta principiul cooperatist un om , un vot. Cf. art. 62 din lege: "Fiecare asociat are un singur vot, oricare ar fi valoarea partilor sociale pe care le detine".

Scopul organizatiei
Societatea agricola este o societate de tip privat, cu capital variabil si un numar nelimitat si variabil de asociati, avind ca obiect exploatarea agricola a pamintului, uneltelor, animalelor si altor mijloace aduse in societate, precum si realizarea de investitii de interes agricol.

Inregistrare
Cererea de inscriere a societatii agricole insotita de actul de constituire si statut, ambele in 4 exemplare, se depune la judecatoria in circumscriptia careia isi va avea sediul societatea. La aceasta se vor anexa si specimenele de semnatura a doi imputerniciti care o reprezinta. 
Societatile agricole se inscriu in registrul rezervat anume acestor societati, ce se va infiinta la fiecare judecatorie (n.n.Registrul societatilor agricole). incheierea judecatoriei se va publica in Monitorul Oficial al României. 
Firma societatii agricole se compune: dintr-o denumire prin care sa se deosebeasca de orice alte societati, din cuvintele: "Societate agricola", fara prescurtari si din indicarea localitatii in care isi are sediul.

Strategii de afaceri implicate
Exploatare agricola care poate consta din: organizarea si efectuarea de lucrari agricole si imbunatatiri funciare, utilizarea de masini si instalatii, aprovizionarea, prelucrarea si valorificarea produselor agricole si neagricole si alte asemenea activitati.

Caracterul non-profit
Conform legii, societatea agricola "nu are caracter comercial".  Legea prevede, totusi, ca modul de impartire a profitului sau pierderilor poate fi prevazut in statut.


Mai multe informatii privind formele economiei sociale destinate agricultorilor puteti gasi
aici (cooperativele agricole) si aici (societatile cooperatiste).

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile