«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Ce este Institutul de Economie Sociala?

CONTEXTUL INFIINTARII IES

Institutul de Economie Sociala - IES este un program al Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile initiat si dezvoltat in cadrul proiectului "PROMETEUS - Promovarea economiei sociale în Romania prin cercetare, educatie  şi  formare  profesională la  standarde  europene", proiect  cofinantat din  Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
FDSC a initiat acest proiect ca un demers strategic care vizeaza:

 • dezvoltarea surselor de venit independente si sustenabile ale ONG si cresterea  impactului acestora in comunitati si

 • dezvoltarea relatiilor intre sectorul ONG si celelalte forme ale economiei sociale in Romania (cooperative, ateliere protejate, mutualitati, Organizatii cu caracter socio-economic din mediul rural etc).

SCOPUL IES este de a participa activ la dezvoltarea si consolidarea economiei sociale in Romania, prin atingerea urmatoarelor OBIECTIVE:

 • promovarea unor politici publice nationale si locale care vizeaza dezvoltarea economiei sociale;

 • crearea unui cadru de parteneriat mai larg la nivel national cu actorii economiei sociale, cadre universitare şi cercetatori si furnizori de date statistice;

 • analiza regulata a ponderii economiei sociale in economie şi a evolutiei acesteia – Atlasul Economiei Sociale (mai multe detalii despre Atlas gasiti aici );

 • evaluarea impactului social al acestui tip de economie si masurarea solidaritatii economice;

 • sensibilizarea publicului asupra economiei sociale.


ACTIVITATILE
prin care IES urmareste atingerea scopului si obiectivelor propuse se refera la:

 • efectuarea de studii sectoriale şi teritoriale;

 • diseminarea de informatii si cercetari legate de economia sociala;

 • formare profesionala de specialitate;

 • evaluarea politicilor publice din domeniu;

 • activitati de promovare a unor politici publice care vizeaza dezvoltarea economiei sociale – seminarii, dezbateri, campanii;

 • activitati de sensibilizare a publicului asupra economiei sociale – campanii de informare si promovare, targuri si expozitii.

Mai multe detalii gasiti si in sectiunea Servicii.

 

PARTENERII FDSC in acest demers sunt:

 

CONSILIUL CONSULTATIV SI RETEAUA IES

Insitutul de Economie Sociala doreste sa fie o resursa de expertiza la dispozitia actorilor economiei sociale din Romania. De aceea pentru proiectul Prometeus si ulterior, IES va institui un consiliu consultativ / o retea de sprijin formata din actori importanti si strategici (federatii nationale sau alte organizatii cu reprezentativitate nationala, unde este cazul) din toate domeniile economiei sociale vizate si anume:

 • Cooperatia - de consum, mestesugareasca si de credit;

 • Case de ajutor reciproc (de pensionari si de salariati);

 • Alte institutii financiare cu caracter mutual si de micro-creditare;

 • Organizatii cu caracter socio-economic din mediul rural (asociatii de agricultori, de crescatori, de proprietari de paduri si pasuni, obsti, utilizatori de apa, cooperative agricole – de marketing si de procesare etc.);

 • Organizatii ale persoanelor cu handicap si ateliere protejate;

 • Furnizori de servicii sociale privati non-profit;

 • Furnizori de servicii de ocupare si formare profesionala privati non profit, alte ONG care promoveaza ocuparea grupurilor aflate in situatie de excludere sociala (altele decat persoanele cu handicap, intreprinderi sociale, etc.);

 • ONG din domeniul protectiei mediului si de dezvoltare locala durabila (activitati economice, eco-management, arii protejate, ecoturism, agricultura ecologica, reciclare), dezvoltare comunitara si dezvoltare economica locala etc.;

 • Organizatii care deruleaza proiecte de economie sociala finantate prin POSDRU, Axa 6 Incluziune sociale, DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale.

Membrii retelei / Consilului IES vor participa la definirea strategiei IES de actiune si la monitorizarea si evaluarea activitatilor Institutului si  vor putea contribui la realizarea si continuarea demersurilor Institutului cu expertiza si cunostintelor lor din domeniu, resurse financiare si materiale.

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati.


ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile