«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Organizatiile neguvernamentale


Termenul de organizatii neguvernamentale sau ONG (terminologie cu precadere prezenta in noile democratii din Europa Centrala si de Est) este folosit pentru a desemna acele entitati care sunt in afara sferei de autoritate a statului in sens larg.
Conform legii (Legea cadru de organizare si functionare - Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii) organizatiile neguvernamentale sunt persoane juridice constituite de persoane fizice sau persoane juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati in interes general sau in interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial (adica non-profit sau fara scop lucrativ).

In Romania formele juridice sub care se pot constitui organizatii neguvernamentale sunt asociatii, fundatii ori federatii dupa cum urmeaza:

Asociatia este organizatia constituita de 3 sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial. Asociatia este expresia libertatii de asociere dar si un mijloc eficace de exercitare a libertatii de exprimare ea permitând membrilor sa ia atitudine in chestiuni de interes public sau de interes pentru comunitatea/grupul membrilor sai. 

Fundatia este, din punct de vedere legal, subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar. Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

Diferenta fundamentala dintre cele doua tipuri de entitati rezida in faptul ca, in timp ce asociatia este o suma de vointe afectata realizarii unui scop, fundatia reprezinta un patrimoniu afectat realizarii unui scop, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, respectiv existenta membrilor (in cazul asociatiei) si a unor cerinte diferite pentru infiintarea persoanei juridice, a unei structuri diferite a organelor de conducere si administrare, precum si a unora dintre conditiile de dizolvare si lichidare.

Tabel diferente intre Asociatie si Fundatie

 Caracteristici

Asociatie

Fundatie

Dobandirea personalitatii juridice se face printr-o procedura judiciara.

Da

Da

Este persoana juridica de drept privat.

Da

Da

Exista un numar minim de membri fondatori.

Da (3 membri fondatori)

Nu

Exista un nivel minim al patrimoniului initial.

Da (1 salariu minim brut pe economie)

Da (100 de salarii minime brute pe economie

Exista membri/ Adunare generala

Da

Nu

Conducerea este asigurata de un organ deliberativ.

Da (Adunarea generala)

Da (Consiliul Director)

Conducerea si administrarea este asigurata de acelasi organ deliberativ.

Nu (Consiliul Director asigura punerea in executie a hotararilor Adunarii Generale)

Da (cu precizarea ca Consiliul Director poate delega punerea în executie a hotararilor sale catre un nivel executiv, instituit insa nu in baza legii, ci la initiativa sa).

Sursele de venituri identificate de lege sunt aceleasi.

Da

Da (cu exceptia cotizatiilor care exista numai in cazul asociatiilor)

Exista posibilitatea legala de a desfasura activitati comerciale.

Da

Da

Exista obligativitatea controlului financiar intern, prin prezenta institutiei cenzorului.

Da (pentru asociatii cu un numar de membri mai mare de 15 este obligatorie constituirea unei Comisii de Cenzori, formata dintr-un numar impar de membri)

DaFederatia 
Doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie. Federatiile dobândesc personalitate juridica proprie si functioneaza in aceleasi conditii precum cele prevazute pentru asociatiile fara scop patrimonial. Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.

Uniunile sunt  persoane juridice inregistrate conform Legii 21/1924, vechea lege a asociatiilor si fundatiilor abrogata odata cu adoptarea O.G. 26/2000 care precizeaza ca „doua sau mai multe persoane juridice se vor putea constitui in uniuni sau federatii.“ 

Toate organizatiile neguvernamentale cu personalitate juridica de tipul celor de mai sus inregistrate in România se regasesc in Registrul National O.N.G. la Ministerul Justitiei.

Tabel Numar de organizatii din Registrul National O.N.G

Tip de organizatie

data 20.01.2010

Asociatii

44271

Fundatii

16785

Federatii

758

Uniuni

633

Neprecizate

213

Total

62.680

In Romania, cele mai multe organizatii constituite sunt asociatii. Astfel, in timp ce numarul asociatiilor este un indicator al asociativitatii, solidaritatii si al spiritului de intrajutorare, numarul fundatiilor este un indicator al filantropiei, a dorintei de a face bine, de a-i ajuta pe ceilalti dar si a existentei resurselor financiare necesare, caci fundatiile inseamna in principal afectarea unui patrimoniu in mod permanent si irevocabil realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, particular.

 

In anul 2010, luna noiembrie, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile a lansat o cercetare asupra sectorului neguvernamental in Romania si evolutiei acestuia in ultimii 20 de ani, Romania 2010. Sectorul neguvernamental. Profil, tendinte, provocari. Versiunea integrala a studiului, precum si un rezumat al  acestuia gasiti la sectiunea Resurse.

Consulta si:


Organizatiile neguvernamentale sunt persoane juridice constituite de persoane fizice sau persoane juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati in interes general sau in interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial (adica non-profit sau fara scop lucrativ).
In Romania formele juridice sub care se pot constitui organizatii neguvernamentale sunt asociatii, fundatii ori federatii.


Cooperatia reprezinta un sector specific al economiei care functioneaza prin societati cooperative si alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial si national.
Cooperativele (societatile cooperative) se infiinteaza si se organizeaza conform Legii nr. 1 din 21/02/2005 privind Organizarea si functionarea cooperatiei.


Bancile cooperatiste sunt institutii de credit constituite ca asociatii autonome de persoane fizice, unite voluntar, in scopul indeplinirii nevoilor si aspiratiilor lor comune de ordin economic, social si cultural. Ele functioneaza in special pe principiul intr-ajutorarii membrilor cooperatori (cf. OUG 99/2006). Cu cateva exceptii, cooperativele de credit pot desfasura majoritatea activitatilor pe care le poate desfasura orice alta institutie de credit.


In ultimii ani, pe plan mondial, datorita strategiilor de concentrare sau de dezvoltare, fermierii sunt pusi in fata unei decizii strategice fundamentale, si anume sa aleaga cum sa actioneze mai bine in conditii de nesiguranta pentru a realiza exploatatii agricole viabile, rentabile, rezistenta la concurenta, cu pietele de desfacere si eficienta in accesarea de fonduri financiare. Ca alternativa, fermierii realizeaza diferite forme de asociere, dintre care se evidentiaza cooperativele, grupurile de producatori si asociatiile de producatori.

Romania, aflata in prezent in situatia de adaptare la noile reglementari comunitare, dispune de o agricultura in care isi defasoara activitatea aproximativ 37% din populatie, cu circa 3 milioane de parcele, a caror suprafata medie este de 1,5 ha, fapt care impune cu acuitate organizarea fermierilor in forme asociative, in vederea modernizarii acestei importante ramuri economice.


Fermierii din Romania pot opta intre mai multe forme asociative si anume: societatile agricole, , cooperativele agricole - cea mai frecventa forma de asociere a agricultorilor din toata lumea si societatile cooperative in baza Legii 1 / 2005, care prevede la randul ei posibilitatea constituirii de societati cooperative de valorificare - asociatii de persoane fizice care se constituie in scopul de a valorifica produsele proprii sau achizitionate prin distributie directa sau prin prelucrare si distributie directa; si de societati cooperative agricole - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata in comun suprafetele agricole detinute de membrii cooperatori, de a efectua in comun lucrari de imbunatatiri funciare, de a utiliza in comun masini si instalatii si de a valorifica produsele agricole;


Casa de Ajutor Reciproc este o institutie financiara nebancara, fara scop patrimonial, organizata in vederea sprijinirii si intrajutorarii financiare a membrilor asociati.

Conform definitiilor utilizate la nivel european, entitatile de tip Case de Ajutor Reciproc se incadreaza in domeniul sprijinului mutual financiar, al caror rol este de a preveni excluziunea financiara.


Unitatile protejate sunt entitati ale economiei sociale cunoscute la nivel european sub denumirea de intreprinderi sociale pentru integrarea in munca (Work Integration Social Entreprises WISE) sau intreprinderi de insertie profesionala.

Intreprinderile sociale pentru integrarea in munca sunt entitati economice autonome, a caror principal obiectiv il reprezinta integrarea profesionala a persoanelor care se confrunta cu dificultati serioase pe piata muncii. Aceasta integrare se realizeaza pe piata libera a muncii, in cadrul unor ateliere protejate sau prin formare si calificare profesionala.


Societate mutuala de asigurari este persoana juridica civila ai carei asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori, care functioneaza pe principiile codului civil.


O asociatie de proprietari intr-un condominium este o organizatie privata non-profit. Proprietarii individuali de apartamente devin automat membri in asociatie atunci cand isi cumpara apartamentul. Proprietatea asupra unei unitati si apartenenta la asociatia de proprietari sunt indisolubil legate. Atunci cand un proprietar isi vinde apartamentul, transfera noului proprietar si calitatea sa de membru in asociatie, acesta neputand refuza apartenenta. Asociatia de proprietari este o organizatie complet democratica. Modul ei de functionare poate fi rezumat In felul urmator:
adunarea oficiala a membrilor asociatiei este autoritatea suprema a acesteia, deciziile fiind luate prin vot;
conducerea, aleasa de membri, este responsabila cu conducerea asociatiei intre adunarile proprietarilor;
administratorul, numit de comitet, raspunde de functionarea de zi cu zi a asociatiei;
comitetul, ales de membri, are sarcini specifice (control financiar, activitati sociale etc.)
pentru indeplinirea unor sarcini speciale se angajeaza persoane din exterior (curatenie, reparatii, intretinere etc.).

Spre deosebire de alte entitati ale economiei sociale, asociatiile de proprietari se constituie prin depunerea unei cereri pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea.
Mai multe detaliui in articol

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile