«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Departamentul pentru IMM pregateste pentru la anul 2015 un Program pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor din sfera economiei sociale

Postata in: Actualitate in Romania
Data: 2014-11-25Programul este  prezentat intr-un proiect de procedura disponibil la acest link. Departamentul pare a intelege prin intreprinderi sociale firme infiintate de persoane defavorizate fara a preciza nicaieri ce intelege prin persoane defavorizate. 

Obiectivul proiectului de Program pentru stimularea microintreprinderilor din sfera economiei sociale 

Obiectivul Programului pentru  stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor din sfera economiei sociale denumit in continuare Program, il constituie  stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private infiintate de catre persoanele defavorizate prin facilitarea  accesului acestora la finantare, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si facilitarea accesului persoanelor defavorizate la sursele de finantare, in vederea imbunatatirii conditiilor de viata si oferirea de noi oportunitati pentru persoanele dezavantajate sau facând parte din categorii vulnerabile.

Programul urmareste:

-  dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale persoanelor defavorizate in scopul implicarii lor in structuri economice private, in contextul problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al prejudecatilor existenmte la nivel local;

-  sprijinirea demararii si dezvoltarii firmelor infiintate de persoane defavorizate;

-  reducerea discrepantelor economice in rândul persoanelor defavorizate;

-  imbunatatirea performantelor economice ale intreprinderilor infiintate de persoanele defavorizate, prin accesarea surselor de finantare de la bugetul de stat;

-  cresterea sanselor persoanelor defavorizate in vederea integrarii pe piata muncii, in societate si in vedera dezvoltarii unei societati inclusive si participative;

-  imbunatatirea calitatii vietii persoanelor defavorizate si totodata cresterea productivitatii si competitivitatii intreprinderilor conduse de persoanele defavorizate;

-  dezvoltarea  spiritului antreprenorial in rândul persoanelor defavorizate;

-  cresterea numarului de noi locuri de munca create in cadrul structurilor economice private conduse de persoanele defavorizate si a beneficiilor aduse economiei nationale.

Si la formele de organizare Departamentul pare sa ignore complet ca intreprinderille sociale sunt intreprinderi colective si nu inviduale si ca formele de organizare ale acestora sunt diverse

3. Beneficiari eligibili in proeictul de Program pentru stimularea microintreprinderilor din sfera economiei sociale 

3.1 Pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici: microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, dupa caz, care se incadreaza la data solicitarii in una dintre urmatoarele  

IES  propune DIMM urmatoarele modificari ale acestui program pentru alinierea sa la proiectul de Lege a economiei sociale initiat de Guvern care va reglementa activitatea acestui sector, proiect aflat in dezbateri finale la Camera Deputatilor PL-x 335/23.06.2014 si la practica europeana in domeniu (Initiativa Comisiei Europene pentru Antreprenoriat Social Social Business Initiative, Rezolutia Parlamentului European din 20 noiembrie 2012 referitoare la initiativa pentru antreprenoriatul social – Construirea unui ecosistem pentru promovarea intreprinderilor sociale in cadrul economiei si al inovarii sociale (2012/2004(INI))).  

Procedura propusa va trebui sa fie modificata astfel incât programul sa sprijine acele entitati care respecta principiile economiei sociale prevazute la art. 3 in proeictul de lege si anume:

Art.3 — Economia sociala se bazeaza pe urmatoarele principii:

a) prioritate acordata individului si obiectivelor sociale fala de cresterea profitului;

b) solidaritate si responsabilitate colectiva;

c) convergenta dintre interesele membrilor asociati si interesul general si/sau interesele unei colectivitati;

d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activitatilor desturate;

e) caracterul voluntar si liber al asocierii in formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

f) personalitatea juridica distincta, autonomia de gestiune si independenta fata de autoritatile publice;

g) alocarea a celei mai mari parti a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila si furnizare de servicii membrilor in conformitate cu interesul general.

Capitolul 3 al Procedurii este necesar sa fie modificat astfel incat beneficiari eligibili ai Programului propus  vor putea fi intreprinderi organizate in formele mentionate in proiectul de lege la art. 8 si anume:

Art.8 — (1) In sensul prezentei legi, intreprinderile sociale pot fi:

a) societatile cooperatiste de gradul 1, care functioneaza in baza Legii nr.112005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) cooperativele de credit, care functioneaza in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completanri prin Legea nr.227/2007;

c) asociatiile si fundatiile, care functioneaza in baza Ordonantei Guvemului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005; 

d) casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care functioneaza in baza Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, republicata;

e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt infiinate si functioneaza in baza Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) orice alte categorii de persoane juridice care respecta, conform actelor legale de infiintare si organizare, cumulativ definitia si principiile economiei sociale prevazute in prezenta lege.

(2) Pot fi de asemenea intreprinderi sociale federatiile si uniunile persoanelor juridice mentionate in aIin. 1.

Obiectivul Programului formulat in paragraful care incepe cu "Programul urmareste" trebuie reformulat in conformitate cu prevederile proiectului de lege dupa cum urmeaza: 

Programul urmareste (proiect de lege art4): 

- sprijinirea economiei sociale -  activitati organizate independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul general, interesele unei colectivitatii/sau intereselor personale nepatrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari. (proiect de lege art 2)

- dezvoltarea comunitatilor locale, crearea de locuri de munca, implicarea persoanelor apartinand grupului vulnerabil in activitati cu caracter social si/sau activitati economice facilitand accesul acestora la resursele si serviciile comunitatii.

De asemenea conform Social Business Initiative se poate preciza ca se vizeaza:

• furnizarea de servicii sociale si/sau de bunuri si servicii destinate unei populatii vulnerabile (accesul la locuinte, accesul la ingrijire medicala, asistenta pentru persoanele in vârsta sau cu handicap, incluziunea grupurilor vulnerabile, ingrijirea copiilor, accesul la servicii de ocupare a fortei de munca si de formare, gestionarea dependentei…); si/sau

• obiective de ordin social (integrarea sociala si profesionala prin accesul la munca al persoanelor defavorizate indeosebi din cauza slabei lor calificari sau a unor probleme sociale sau profesionale care provoaca excluziunea si marginalizarea) dar a caror activitate poate cuprinde bunuri si servicii altele decât cele sociale.

Criterii de selectie - evaluare

Anexa 3 la Procedura va trebui sa aibe in vedere atât fezabilitatea si oportunitatea economica a afacerii propuse cât si impactul social al acesteia care poate fi masrurat in numarul de locuri de munca create dar si in alte beneficii sociale si de mediu pentru comunitate. Pentru a putea veni cu sugestii concrete legate de procedura de evaluare prevazuta de Anexa 3 IES a solicitat ca aceasta sa ii fie pusa la dispozitie.

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile