«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Institutul de Economie Sociala- selectat in Grupul de Experti ai Comisiei Europene pentru Intreprinderi Sociale, GECES

Postata in: Stiri IES
Data: 2012-06-13

 

Comisia Europeana s-a angajat, prin Initiativa pentru antreprenoriatul social din 2010, sa constituie un grup consultativ multipartit privind antreprenoriatul social care sa examineze progresul masurilor prevazute de Initiativa.

Acest grup este alcatuit din reprezentanti ai statelor membre, ai colectivitatilor locale, ai organizatiilor economiei sociale, ai sectorului bancar si financiar si ai mediului academic si universitar. Grupul de Experti a fost constituit in luna mai si Comisia a selectat din Romania reprezentantul Institutului de Economie Sociala din cadrul FDSC si pe dr. Cristina Barna, cadru didactic universitar si formator al Scolii de Antreprenoriat in Economia Sociala din cadrul IES.

Astfel, Romania are 2 reprezentanti in cadrul grupului format din 44 de reprezentanti ai sectorului privat neguvernamental si academic. Prima reuniune a Grupului a avut loc in 5 iunie la Bruxelles.

Detalii despre activitatea GECES gasiti AICI.  

Reamintim cele 11 masuri cheie prevazute in Initiativa Comisiei privind antreprenoriatul social:

1. Ameliorarea accesului la finantare

 Facilitarea accesului la finantare privata

Actiunea-cheie nr.1.  - cadru reglementar european pentru fondurile de investitii solidare in vederea facilitarii accesului intreprinderilor sociale la pietele financiare

Actiunea-cheie nr.2. - Micro-finantarea

Pe langa continuarea facilitarii accesului la microcredite prin intermediul Instrumentului european de microfinantare Progress si a promovarii acestui instrument prin consolidarea capacitatilor institutionale in cadrul Programului Uniunii Europene pentru schimbari sociale si inovare sociala pentru perioada 2014-2020, analizarea, incurajarea si favorizarea mai eficienta a dezvoltarii mediului juridic si institutional al microcreditelor.

 Mobilizarea fondurilor europene

Actiunea-cheie nr.3 - In cadrul Programului Uniunii Europene pentru schimbari sociale si inovare sociala, Comisia propune instituirea unui instrument financiar european de 90 de milioane EUR care vizeaza facilitarea accesului la finantare al intreprinderilor sociale pentru pornirea, dezvoltarea si extinderea acestora, multumita unor investitii in fondurile de investitii solidare care pun la dispozitie instrumente de capitaluri proprii si de finantare prin indatorare.

Actiunea-cheie nr.4.- Comisia a propus introducerea explicita a unei prioritati de investitii in "intreprinderi sociale" in regulamentele FEDER si FSE incepand din 201424pentru a oferi o baza juridica si a permite statelor membre si regiunilor sa includa masuri specifice in programele lor din cadrul FSE si FEDER pentru 2014-2020.

2.  Imbunatatirea vizibilitatii antreprenoriatului social

2.1. Dezvoltarea uneltelor pentru mai buna cunoastere a sectorului si imbunatatirea vizibilitatii antreprenoriatului social

Actiunea-cheie nr.5.  Identificarea bunelor practici si a modelelor reproductibile prin elaborarea, impreuna cu partile interesate, a unei cartografii complete a intreprinderilor sociale din Europa, determinand caracteristicile acestora, modelele lor economice, ponderea lor economica, potentialul lor de crestere transfrontaliera, continutul si criteriile statutelor juridice si regimurilor fiscale, precum si dispozitivele de etichetare existente.

Actiunea-cheie nr.6 - Crearea unei baze de date publice privind etichetele si certificarile aplicabile intreprinderilor sociale din Europa, pentru a imbunatati vizibilitatea si comparabilitatea acestora.

Actiunea-cheie nr.7- Promovarea invatarii reciproce si consolidarea competentelor administratiilornationale si regionale pentru instituirea unor strategii generale de sprijin, de promovare si de finantare a intreprinderilor sociale, indeosebi in cadrul fondurilor structurale, cu ajutorul analizei, impartasirii bunelor practici, sensibilizarii, al activitatilor de punere in retea si de diseminare.

2.2. Consolidarea capacitatilor de management, profesionalizarea si punerea in retea a antreprenorilor sociali

Actiunea-cheie nr.8. -  Crearea unei platforme electronice de informatii si de schimburi, unica si multilingva, legata, eventual, de Platforma initiativei pentru Europa inovarii sociale si de "Reteaua intreprinderilor europene", pentru antreprenori sociali, pepiniere si ramificatii, investitori sociali si cei care lucreaza cu acestia.

- Ameliorarea notorietatii si accesibilitatii programelor comunitare care pot adduce un sprijin antreprenorilor sociali, precum ERASMUS, ERASMUS pentru tinerii antreprenori, TEMPO, "Tineretul in actiune" 2007 – 2013 (indeosebi programul "Tineret pentru Europa") si HORIZON 2020.

3. Ameliorarea mediului juridic

Elaborarea unor forme juridice europene adaptate care ar putea fi utilizate de antreprenoriatul social european

Actiunea-cheie nr.9.

- Prezentarea unei propuneri de simplificare a regulamentului privind statutul de societate cooperativa europeana, in vederea consolidarii autonomiei acestuia fata de drepturile nationale si a facilitarii utilizarii sale pentru crearea de cooperative sociale.

- Propunerea unui regulament de instituire a unui statut al fundatiei europene, in vederea imbunatatirii conditiilor de activitate transfrontaliera a fundatiilor. Acesta ar exista in paralel cu formele juridice nationale iar utilizarea sa ar fi facultativa.

- Lansarea unui studiu privind situatia caselor de ajutor reciproc in toate statele membre, pentru a analiza, in special, activitatile transfrontaliere ale acestora.

Achizitii publice - Actiunea-cheie nr.10 - In cadrul reformei achizitiilor publice, valorizarea mai eficienta a calitatii in atribuirea contractelor, mai ales in cazul serviciilor sociale si de sanatate si examinarea modului in care conditiile de munca ale persoanelor care participa la modurile de productie de bunuri si servicii care fac obiectul achizitiei poate fi luat in considerare, pentru ca principiile de nediscriminare, egalitate de tratament si transparenta ale tratatului, sa fie pe deplin respectate.

Ajutoarele de stat Actiunea-cheie nr.11 -  Simplificarea aplicarii regulilor in materie de ajutoare de stat pentru serviciile sociale si serviciile locale.

O astfel de simplificare ar putea fi utila, de asemenea, intreprinderilor sociale, din momentul in care acestea furnizeaza servicii sociale sau care nu au efect asupra comertului dintre statele membre. In propunerile cuprinse in reforma regulilor privind serviciile de interes economic general (SIEG), dezvaluite publicului in septembrie 2011, Comisia vizeaza sa raspunda acestui obiectiv de simplificare pentru serviciile sociale si cele locale, si anume prin propunerea unui regulament de minimis pentru SIEG-urile locale si a unei noi decizii care sa scuteasca serviciile sociale de obligatia notificarii prealabile, in anumite conditii. Se preconizeaza ca noile reguli vor fi adoptate de catre Comisie inainte de sfarsitul anului 2011.

Detalii despre evolutiile masurilor prevazute in cadrul Initiativei pentru Antreprenoriat Social gasiti AICI.

 

 

 

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile