«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Franta - Bune practici din statele membre UE in finantarea intreprinderilor sociale din fondurile structurale in perioada 2007-2013

Postata in: Exemple de urmat
Data: 2014-01-27Institutul de Economie Sociala isi propune sa va ofere cateva exemple de buna practica in ceea ce priveste finantarea economiei sociale in statele UE prin intermediul fondurilor europene. Modelul propus pentru astazi - Franta

Camerele Regionale ale economiei sociale

In Franta, responsabile pentru finantarea din fonduri structurale a economiei sociale sunt Camerele regionale ale economiei sociale. 
Acestea sunt forme asociative care regrupeaza actori ai economiei sociale: asociatii, fundatii, cooperative si mutualitati dintr-o anumita regiune din aceasta tara.

In perioada de programare 2007-2013 aceste Centre au jucat rolul de organisme intermediare, fiind administratori independenti de scheme de finantare de tip global grants pentru intreprinderi sociale.

Camera Regionala Alsacia (studiu de caz)

Camera regionala a economie sociale din Alsacia a avut o schema de finantare nerambursabila destinata asociatiilor mici, promotoare de proiecte comunitare, avand un dublu obiectiv:

° de a sprijini profesionalizarea structurilor asociative prin crearea directa de locuri de munca 
° de a sprijini derularea unor micro-proiecte pentru toate tipurile de activitati (culturale, sportive, de sprijin, de dezvoltare durabila etc.), actiuni inovatoare cu un impact asupra capacitatii de insertie profesionala a grupurilor tinta de interes major.

Criteriile de eligibilitate a proiectelor pentru aceasta schema au fost urmatoarele:

 • Costul total al micro-proiectului nu trebuia sa depașeasca 23.000 €
 • Finantarea FSE reprezinta maxim 75% din costul total - Titularul micro-proiectului asigura co-finantare de minimum 25% din costul total
 • Micro-Proiectul face parte din prioritatile FSE in regiunea respectiva
 • Proiectul se adreseaza grupurilor tinta prioritare din zone urbane în dificultate si zone îndepartate rurale:
  - tineri necalificati
  - seniori (persoane active de peste 45 de ani)
  - beneficiari de venit social minim
  - persoane cu handicap
 • Micro-Proiectul include actiuni în domeniile prioritare:
  - angajare inovatoare pentru grupurile tinta prioritare
  - egalitatii de șanse și egalitatii între barbati și femei
  - Dezvoltare Durabila
  - initiativele de remediere a deficientelor de acoperire teritoriala

Formularul de prezentare a proiectelor are doua pagini, iar pentru cei interesati, acesta este disponibil la aceasta pagina.

Numai la nivelul regiunii Alsacia, in perioada 2008-2013, au fost finantate prin aceasta schema un numar de 115 proiecte.
Apelurile au fost deschise continuu, iar evaluarile erau lunare. Valoarea avansului (pre-finantarii) a fost de 40%.

Mai multe detalii la aceasta pagina

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile