«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

AMPOSDRU publica spre consultare Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice DMI 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale"

Postata in: Oportunitati de finantare
Data: 2014-04-23

 


Domeniul major de interventie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale era cel mai asteptat de actorii din acest sector. Apeluri noi nu au mai fost lansate pentru acest domeniu din 2011. Lucrurile au capatat o noua dinamica o data cu trecerea AMPOSDRU in subordinea Ministerului Fondurilor Europene. In mai putin doua luni un nou ghid a fost elaborat si publicat. Ghidul publicat acum rezolva o mare parte din  problemele identificate de actorii din sector  dar si de Consiliul Concurentei. Toate documentele aferente apelului au fost lansate in dezbatere publica.

"Aceasta schema de minimis si cea prin care sustinem angajarea tinerilor de catre firme din mediul privat vor sprijini incluziunea sociala a grupurilor defavorizate, dar si economia. In perioada urmatoare vom continua sa lansam cereri de proiecte pentru ca Romania sa atraga toate fondurile europene care i-au fost alocate pentru POSDRU", a declarat ministrul Eugen Teodorovici.

Toate documentele publicate in consultare pot fi gasite la linkurile de mai jos:

•    Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice DMI 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale" - varianta spre consultare (PDF)
•    Schema de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale" (PDF)
•    Modelul de buget aplicabil proiectelor care vor fi depuse in cadrul DMI 6.1 (XLS)
•    Modelul Declaratiei pe propria raspundere cu privire la ajutorul de minimis (PDF)

Dintre aspectele incluse in noul Ghid, mentionam:

•  Modalitatea de finantare a structurii de economie sociala nou creata si contabilizarea pentru respectarea regulii de minimis
   S-a reglementat modalitatea de finantare a intreprinderilor nou create prin introducerea unei subventii catre intreprindere ca si cost eligibil – astfel beneficiarul va putea transfera fonduri catre structura economiei sociale cu personalitate juridica distincta, aceasta putand sa acopere costurile sale direct. Astfel, cheltuielile efectuate strict in interesul sau de noua intreprindere vor putea fi efectuate direct de aceasta si vor putea fi clar evidentiate ulterior, pentru verificarea respectarii Regulii de minimis – limitarea ajutorului de stat primit de o intreprndere la 200.000 de Euro.

•  Se vor putea finanta si structuri de economie sociala fara personalitate juridica
   S-a re-definit indicatorul de structura a economiei sociale pentru a include entitati fara personalitate juridica – in acest mod beneficiarii vor putea aplica direct pentru costurile structurii/structurilor de economie sociala pe care o/le creaza. Acestia vor fi solicitanti sau parteneri direct in proiect, urmand sa se supuna plafonului de minimis. Vor fi acceptate ca structuri noua create fara personalitate juridica disticta care functioneaza in cadrul unei entitati (asociatie, fundatie, cooperativa, casa de ajutor reciproc a salariatilor sau pensionarilor) si tin evidente contabile distincte urmatoarele tipuri de intreprinderi:
   1) unitati protejate autorizate - operator economic de drept privat cu gestiune  proprie, in cadrul caruia cel putin 30% din numarul total de angajati cu contract  individual de munca sunt persoane cu handicap, infiintata in cadrul proiectului si  autorizata in conditiile Legii 448/2006 republicata, Art. 81. Acestea pot fi fara personalitate juridica, cu gestiune proprie, sub forma de sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, ori din cadrul organizatiilor neguvernamentale. Existenta sa va fi atestata prin autorizatia eliberata de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
  2) activitate economica in cadrul unei asociatii sau fundatii existente care nu a avut anterior astfel de activitati. Daca entitatea solicitanta sau partenerul nu au avut anterior activitati economice inregistrate in contabilitatea proprie, activitatea structurii de economie sociala va fi inregistrata ca activitate economica separata in contabilitate si aceasta va putea fi considerata ca structura de economie sociala nou creata in proiect. Existenta acesteia va fi atestata ca activitate noua initiata de persoana juridica respectiva prin Declaratia de mentiuni inregistrata la organul fiscal ca platitor de impozit pe profit.
   3) structura de economie sociala care functioneaza la un alt sediu decat sediul social al persoanei juridice initiatoare, ca punct de lucru sau filiala al acestora. Existenta sa va fi atestata ca activitate noua initiata de persoana juridica respectiva prin Declaratia privind sediul secundar inregistrata la organul fiscal competent.

•  S-a clarificat in Ghid notiunea de intreprindere unica – intreprindere legata conform Regulamentelor privind ajutorul de stat pentru a evita situatia in care o entitate depaseste plafoanele comunitare privind ajutorul de stat. Pragul finantarii de minimis pentru interprinderea legata este de 200.000 Euro conform noului Regulament de minimis 1407/2013.
   Structurile de economie sociala fara personalitate juridica proprie sunt intreprinderi legate, drept urmare ajutorul de minimis se plafoneaza la 200.000 euro in 3 ani fiscali cumulat pe toate structurile care apartin aceleiasi persoane juridice (inclusiv solicitantul, daca este cazul). Pentru structurile de economie sociala cu personalitate juridica proprie infiintate de o persoana juridica, daca aceasta detine mai mult de 50% din partile sociale ale noilor structuri juridice sau detine controlul de orice fel asupra acestora (intreprinderi legate) ajutorul de minimis se plafoneaza la 200.000 euro in 3 ani fiscali cumulat pe toate structurile de economie sociala cu personalitate juridica infiintate (inclusiv solicitantul, daca este cazul)

•  S-a clarificat situatiei veniturilor rezultate din activitatea structurii de economie sociala nou creata. Astfel veniturile inregistrate in perioada implementarii proiectului de catre beneficiarii  ajutorului de minimis, respectiv structurile de economie sociala infiintate/dezvoltate in  cadrul unui proiect finantat prin prezenta cerere de propuneri de proiecte, nu se deduc  din valoarea finantarii conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006 art 55  aliniatul 6. 

Propunerile, sugestiile si opiniile privind imbunatatirea acestor documente pot fi trimise pana in data de 25.04.2014 la adresa de e-mail: gscs6.1@fseromania.ro (pentru DMI 6.1).

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile